Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי

חייל הסובל מהתפרצות של מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי או בעקבות תנאי השירות שלו, כמו גם מהחמרה של אסטמה קיימת בשל שירותו בצה"ל, רשאי להגיש למשרד הביטחון תביעה על מנת שיוכר כנכה צה"ל הזכאי לקבלת תגמולים, סיוע במימון טיפולים רפואיים וזכויות רפואיות שונות. במאמר זה נפרט אודות הזכויות הניתנות למי שהוכרו כנכי צה"ל בעקבות הגשת תביעה כזו והדרך להגשתה.

אילו זכויות מקנה ההכרה במחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי?

כאשר משרד הביטחון מסכים להכיר בחייל הסובל ממחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי או בעקבותיו, בחזקת נכה צה"ל, למעשה הוא מכיר באחריותו של הצבא להתפתחות המחלה ו/או החמרתה, וכן על השלכותיה. מכאן שלמי שהוכרו כנכי צה"ל בגין אסטמה בצבא, ישנה זכאות לקבלת פיצויים ממשרד הביטחון כמו גם הקלות והטבות שונות. בנוסף לכך, עצם ההכרה באחוזי נכות כלשהם על ידי משרד הביטחון, נותנת פתח להגדלת אחוזי הנכות של הנכה בעתיד, ככל שמצבו הרפואי יוחמר בהמשך הדרך.

 

כיצד ניתן לקבל פיצויים על מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי?

על מנת שאגף שיקום של משרד הביטחון יכיר בחולה אסתמה בתור נכה צה"ל, יש להגיש למשרד הביטחון תביעה המגובה בתימוכין לכך שהאסטמה הופיעה בגלל תנאי השירות של החייל. כלומר, לא מספיק להוכיח שהמחלה הופיעה במהלך השירות בצה"ל, אלא שחלה חובה על התובע להוכיח גם כי הופעת המחלה או החמרתה התרחשה בהכרח בעקבות חשיפה של החייל לגורמי סיכון רלוונטיים במסגרת שירותו. הדבר מחייב מן הסתם הבנה רפואית מעמיקה כמו גם בקיאות משפטית רבה.

אילו נושאים נבדקים על ידי משרד הביטחון במסגרת תביעות פיצויים בגין אסטמה בצבא?

כשמשרד הביטחון מקבל תביעה על מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי, אגף שיקום נכים במשרד הביטחון בודק את ההיסטוריה הרפואית המלאה של התובע – החל תקופת ילדותו ועד יום הגשת התביעה. בהמשך לכך, פועל משרד הביטחון לאימות טענותיו של התובע בדבר תנאי השירות שהובילו להתפתחות או להחמרה של האסתמה בצבא.

למשל, חייל שבתביעתו טוען כי שירותו בחיל הרגלים גרם לו לחשיפה מרובה לאבק, שהוא גורם ידוע להופעת אסטמה, משרד הביטחון ינסה לאמת את דבר קיומם של תנאי השירות הנ"ל מול מפקדיו של החייל. בשלב הבא, התובע יופנה לרופא מומחה של משרד הביטחון לשם בדיקה רפואית (לרוב מדובר יהיה על מומחה למחלות ריאה או מומחה ברפואה פנימית).

הרופא המומחה יספק למשרד הביטחון חוות דעת מקצועית הנוגעת לשאלת קיומו של קשר סיבתי מובהק בין מחלת האסטמה של החייל לבין תנאי השירות של אותו חייל בצבא. חוות דעתו של הרופא המומחה שבדק את התובע, תוגש לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

 

כיצד חוות דעתו של הרופא המומחה של משרד הביטחון משפיעה על ההכרה בבעלי אסטמה כנכי צה"ל?

במידה והרופא המומחה של משרד הביטחון אשר בדק את התובע, מגיע למסקנה כי מחלת האסטמה במהלך השירות הצבאי אכן היתה תוצר ישיר של תנאי השירות של החייל, קצין התגמולים של משרד הביטחון יקבע שמחלת האסטמה נגרמה בעקבות השירות הצבאי ויכיר בתובע במעמד של נכה צה"ל בשל כך. לאחר מכן, יועבר התובע לבדיקת מול ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון לשם קביעת דרגת הנכות שלו שעל בסיסה הוא יקבל פיצויים ממשרד הביטחון וזכויות רפואיות.

גם אם הרופא המומחה מטעם משרד הביטחון הכיר בתביעת הנכות באופן חלקי בלבד – קרי, על ידי הכרה בכך שחלה החמרת מצב האסתמה של התובע בעקבות השירות הצבאי, התובע יזומן להתייצב מול הוועדה הרפואית של משרד הביטחון, לקביעת דרגת נכות.

מנגד, כשהרופא המומחה במשרד הביטחון גורס כי מחלת האסטמה אינה מהווה תוצר של השירות הצבאי של התובע בשום אופן, אזי קצין התגמולים של משרד הביטחון ידחה על הסף את תביעת הנכות והתובע לא יהיה זכאי לקבלת פיצויים או זכויות רפואיות אחרות ממשרד הביטחון, אלא אם יבחר להגיש ערעור על החלטתו של קצין התגמולים, לבית משפט השלום.

 

כיצד נקבעת דרגת הנכות של בעלי מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי?

משרד הביטחון קובע את דרגת הנכות לבעלי מחלת אסטמה מהצבא, על סמך תקנות הנכים ובכפוף להיקף המגבלות שהמחלה גורמת לתובע. ככל שדרגת החומרה של האסתמה גבוהה יותר, כך סביר שדרגת הנכות שתקבע לתובע תהיה גבוהה יותר. על מנת לאמוד את חומרת המחלה, נוהגת הוועדה הרפואית מטעם משרד הביטחון לבקש מהתובעים תיעוד רפואי עדכני שמייצג את מצב המחלה במועד הגשת התביעה.

להלן אחוזי הנכות הניתנים בדרך כלל במשרד הביטחון בגין מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי:

חומרת המחלה דרגת הנכות
אסטמה קלה בלי פגיעה בתפקוד היומיומי נמוך
התקפי אסטמה קלים כ- 20 אחוזים
התקפי אסטמה קשים עם קשיי נשימה חריפים כ- 40 אחוזים
אסטמה קשה עם פגיעה חמורה בתפקוד היומיומי למעלה מ- 40 אחוזים

 

בשורה התחתונה

בין אם אתם סובלים מאסטמה שהופיעה במסגרת שירותכם בצבא או כפועל יוצא של תנאי השירות שלכם, ובין אם האסטמה שלכם היתה קיימת טרום גיוסכם אך הוחמרה בעקבות השירות – דעו כי באפשרותכם לתבוע את משרד הביטחון כדי שתוכרו בתור נכי צה"ל – מעמד המזכה בתמיכה כספית משמעותית וזכויות נוספות.

מאחר והוכחת קיומו של קשר עובדתי בין מחלת האסטמה לבין השירות הצבאי היא לא עניין פשוט, מומלץ מאוד להיעזר בהגשת תביעה על אסתמה בצבא, בעורך דין לתביעות משרד הביטחון, שיסייע בבניית תיק התביעה בצורה שמתקסם את סיכויי הצלחתה.

 

שאלות ותשובות בנושא מחלת אסטמה בצבא

להלן כמה שאלות ותשובות שעולות לעיתים קרובות לגבי מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי:

כדי לקבל פיצוי וזכויות רפואיות בגין מחלת אסטמה אשר הופיעה או החמירה בעת השירות בצבא, יש להגיש תביעה להכרה בנכה צה"ל למשרד הביטחון, ולהוכיח שקיים קשר עובדתי בין הופעת המחלה ובין תנאי השירות של התובע. כך גם במקרה של החמרת האסטמה בזמן השירות בשל חשיפה לתנאים סביבתיים מסוימים כמו חשיפה מוגברת לאבק, עשן, אלרגנים ו/או דרישה למאמץ גופני יוצא דופן.

חיילים שסבלו ממחלת אסטמה טרום גיוסם לשירות בצה"ל, ושמחלתם החמירה בעקבות וכפועל יוצא של שירותם בצבא, זכאים יהיו לקבל פיצוי ממשרד הביטחון.

על מנת לקבל מהצבא פיצויים כספיים וזכויות רפואיות בגין מחלת אסטמה בשירות הצבאי, יש להגיש את תביעת הפיצויים לטיפול קצין התגמולים של משרד הביטחון, באמצעות עורך דין לתביעות משרד הביטחון.

אכן כן. תובע החפץ בקבלת הכרה מלאה במחלת האסטמה שלו ממשרד הביטחון – יידרש להגיש ערעור לבית משפט השלום באופן מיידי עם קבלתה של ההחלטה בדבר דרגת הנכות שנקבעה לו.

מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי
מחלת אסטמה במהלך השירות הצבאי
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>