Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תפריט

חבלה בזמן חופשה מהצבא

האם חיילים שנפצעים במהלך חופשה זכאים לתגמולים ממשרד הביטחון? המאמר עוסק בהבחנות בין חיילים בשירות סדיר לחיילים בשירות קבע, בהבדלים בין חופשה בארץ לחופשה בחו"ל, ובשאלה אם הדין שונה כאשר הפגיעה התרחשה בדרך מהצבא לחופשה או להיפך. כל התשובות לשאלות הללו מפורטות במאמר שלפנים.

 

החוקים הרלוונטיים

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959

חוק הנכים נחקק כדי להבטיח לחיילי צה"ל פיצוי ושיקום אם ייפגעו במהלך או עקב שירותם, כולל פגיעות שקרו בדרך מהמחנה לחופשה או מהחופשה למחנה, כל עוד החייל שהה כדין מחוץ למחנה ולא עצר להפסקות או סטיות משמעותיות שאינן קשורות לשירות או לדרך. כלומר, אם החייל יצא מהמחנה באישור ועצר לקנות משהו ונפגע, הפסקה זו לא תיחשב כסטייה של ממש, וזכויותיו לא יישללו. אך אם החייל ברח מהמחנה ללא אישור, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי.

לפי סעיף 9 לחוק הנכים, אם החייל נפגע עקב "התנהגות רעה וחמורה" מצדו, הוא לא יהיה זכאי להכרה. התנהגות כזו כוללת בדרך כלל פעולות פליליות, כמו שימוש בסמים או אלכוהול. לעומת זאת, נהיגה ללא ביטוח או רישיון לא בהכרח תענה על תנאי הסעיף.

לכן, יש לבחון כל מקרה לגופו, ורצוי להתייעץ עם עורך דין מנוסה ומומחה בתחום התביעות נגד משרד הביטחון. לא רק פגיעות בדרך למחנה או ממנו עשויות להיות מוכרות כפגיעה עקב השירות, אלא גם מקרים של מוות חלילה, למשל כמו במקרה של תאונת דרכים בדרך למחנה או ממנו, יוכרו זכויותיהם של הורי החייל כהורים שכולים.

 

ומה אם החבלה אירעה לאחר שהחייל כבר הגיע הביתה לחופשתו? בדיוק לשם כך נחקק החוק הבא:

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) תשמ"ח – 1988

החוק המכונה חוק חבלה בחופשה, קובע כי חוק הנכים יחול גם על חיילים שנפצעו בזמן חופשתם מהשירות הצבאי, אף על פי שלא נגרם זאת עקב תנאי שירותם, בתנאי שמתקיימים מספר תנאים מסוימים.
ראשית, יש להדגיש כי החוק אינו חל על אנשי קבע, אלא רק על חיילים בשירות חובה. במקרים נדירים, ייתכן שחייל קבע יוכל לקבל הכרה בחבלה בחופשה, בהנחה שימצא קשר ישיר בין פעילותו בחופשה לפגיעתו, וזאת לאחר הוכחה שהפעילות כוללת סיכון מיוחד שקשור לשירותו. לדוגמה, במקרה של טייס שנפצע במהלך פעילות גופנית בחופשה, תוך הוכחה כי הפעילות נועדה להשמיר על הכשירות הגופנית שנדרשת בתפקידו כטייס.

התנאי העיקרי להכרה הוא שיקבעו לחייל לפחות 20% נכות בוועדה רפואית של משרד הביטחון, לאחר שיעמוד בתנאי החוק. כלומר, אם הוועדה תקבע 19% נכות לחייל, הוא לא יוכר כנכה צה"ל (בניגוד לחייל שנפצע בזמן שירותו, שייקבעו לו 10-19% נכות ויקבל הכרה ופיצוי). ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית וכן להגיש בקשה לוועדה רפואית חוזרת בעתיד, במידה ומצבו מחמיר, אך עד שלא יקבעו לו 20% נכות לפחות – לא יוכר כנכה צה"ל.

 

למידע נוסף בנושא קביעת אחוזי נכות, הכנסו לאתר ביטוח הלאומי.


 

התנאים הנוספים המצטברים בהם יש לעמוד הם:

  1. החייל צריך לשהות בחופשה מאושרת. אם ברח מהשירות ללא אישור, עשויה להישלל זכאותו.
  2. החבלה צריכה להתרחש בתוך 30 ימי החופשה הראשונים. אם למשל קיבל חופשת רגילה של יותר מ 30 יום והחבלה אירעה לאחר היום ה 30, עשויה להישלל זכאותו.
  3. החבלה לא אירעה תוך כדי עיסוק בעבודה, ובלבד שקיבל אישור מהצבא לעבוד מטעמים של מצוקה כלכלית קשה. או בפעילות ספורטיבית שמקבלים בעבורם תמורה. למשל, חייל שעובד כשליח ונחבל בתאונה במהלך חופשה מהצבא, ואין לו אישור עבודה מסיבה של מצוקה כלכלית קשה, עשויה להישלל זכאותו. גם שחקן כדורגל שמקבל שכר ונחבל במהלך משחק בחופשה, עשויה להישלל זכאותו.
  4. אסור שהחבלה תתרחש במהלך פעילות פלילית כגון נהיגה בשכרות או שימוש או סחר בסמים.
  5. אסור שהחבלה תתרחש במהלך מעשה הכרוך בנטילת סיכון בלתי סביר מצד החייל, מתוך כוונה לגרימת החבלה, מתוך שוויון נפש לאפשרות גרימת החבלה או מתוך תקווה להצליח למנעה, כמו למשל במקרה של פגיעה עצמית מכוונת או ניסיון התאבדות שלא צלח. במקרה כזה עשויה להישלל זכאותו.
  6. אסור שהחבלה תתרחש מחוץ לשטח מדינת ישראל ואזור יהודה והשומרון, אך אם אירעה בחופשה שאושרה לחייל בודד לצורך ביקור משפחתו, לא תישלל זכאותו. אך אם במהלך החופשה בחו"ל החייל הבודד עשה סקי ונחבל, האם זה ייחשב נטילת סיכון בלתי סביר? נראה שלא, אך כמובן שיש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו. ואם לא מדובר בחייל בודד, אז נראה שתישלל זכאותו.

כל התנאים הללו הם חיוניים ומצטברים, ואי עמידה באחד מהם עשויה לגרום לשלול זכאותו של החייל לקבלת פיצוי עקב חבלתו.

 

חשוב להדגיש גם כי הפיצוי ניתן בעיקר במקרים של חבלות ולא במקרים של מחלות. למרות זאת, אם חייל נפגע בתאונה במהלך חופשתו ונגרמה לו פגיעה פסיכולוגית כמו טראומה, האם תישלל זכאותו? זה תלוי במקרה ספציפי ויש לבחון את העובדות בכל מקרה.

עוד נקודה שחשוב להבהיר היא שבמקרה של חייל שנפטר כתוצאה מחבלה שסבל במהלך חופשתו מהצבא, הוריו יוכרו כהורים שכולים, בהנחה שמתקיימים כל התנאים הדרושים.

יש לציין גם כי ישנן חבלות כמו תאונות דרכים, שבהן זכאי החייל לתבוע גיבוי על פי שני חוקים: חוק הנכים וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ישנה חשיבות רבה להבנת ההבדלים בין החוקים ולייעוץ מקצועי עם עורך דין המומחה בתחום.

כפי שניתן להבין, תביעה עקב חבלה בחופשה יכולה להיות מורכבת ולהעלות שאלות משפטיות מסובכות, על כן, חשוב מאוד להיעזר בייעוץ וליווי של עורך דין. צרו קשר עם עו"ד גרינברג ושות' לפרטים נוספים וליווי התהליך המשפטי.

חוק הנכים מתייחס גם לחבלה בזמן חופשה מהצבא. אם החייל שהה בחופשה באישור וכדין ונחבל, הוא זכאי לקבל פיצוי במסגרת חוק הנכים למרות שלא היה בתפקידו הצבאי בעת החבלה.

חשוב לשים לב שהתשובה היא לא, חיילים אשר יוצאים לחופה שלא כדין, או עושים דברים שלא קיבלו עליהם אישור במסגרת החופשה, לא יהיו זכאים לקבל פיצוי או הכרה מצד הצבא בגין כך שהם פעלו שלא כחוק במסגרת תפקידם הצבאי.

על אנשי קבע חלה התייחסות אחרת בחוק בהקשר חבלה בעת חופשה מהצבא, והחבלה צריכה בקשר הדוק לשירותו ותפקידו הצבאי של איש הקבע. יהיה יותר קשה לקבל פיצוי במקרים אלו בשל התנאים הנוקשים יותר.

ישנם כל מיני תנאים בחוק אשר מעגנים מי זכאי לקבל הכרה ופיצוי מהצבא ומי לא, אם נחבלתם במהלך חופשה מהצבא שהייתה כחוק, ואתם לא בטוחים האם אתם זכאים לתבוע ומה מגיע לכם, צרו איתנו קשר ונסייע לכם בכול התהליך.

חבלה בזמן חופשה מהצבא
חבלה בזמן חופשה מהצבא
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>