Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא

חוק גיוס חובה הוא חוק שמציב לאזרחי מדינת ישראל חובה לשרת את המדינה בשירות צבאי של שנתיים או שנתיים ושמונה חודשים (כתלות במינו של המתגייס). דרישה זו כוללת בתוכה וויתור ענק עבור צעירי מדינת ישראל, שמוותרים על הצרכים שלהם לטובת צרכי הרוב. וויתור זה יכול לכלול בתוכו פעמים רבות חשיפה לסיכונים רבים, ביניהם סיכונים שיכולים להוביל להגשת תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא.

 

מהי משמעות המונחים חבלה / נזק גוף?

המונחים חבלה ונזק גוף הם מונחים שמתארים פגיעה בגופו של האדם, שיכולה להיות ארוכה או קצרת טווח ולהוביל לירידה ברמת התפקוד, איכות החיים וכושר ההשתכרות העתידי של הנפגע. תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא הן תביעות שמוגשות כנגד מערכת הביטחון תוך התבססות על אחריותה כלפי חייליה – הכוללת בתוכה אחריות לשמור על שלומם, ואחריות על כלל הנזקים שנוצרים בעת שהם תחת חסותה.

 

באילו מקרים ניתן להגיש תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא?

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) מקנה לכל מי שנפגע במהלך שירות החובה שלו (ולעיתים גם במהלך שירות הקבע שלו) זכות להגיש תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא. תביעה זו כוללת בתוכה בקשה להכרה בנפגע כמי שעומד בהגדרה "נכה צה"ל" כפי שהיא מופיעה בחוק.

מזכאות זו ניתן לקבוע שניתן להגיש תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא בהינתן התקיימותם של שני התנאים המצטברים הבאים:

  1. קיומה של חבלה או נזק לגופו של החייל
  2. היות החייל חייל בשירות סדיר או חובה (ההסדר אל מול משרתי הקבע שונה במעט)

מהם הפיצויים להם אהיה זכאי במקרה שתביעתי תתקבל?

הפיצויים המגיעים לתובעים בתביעות חבלה ונזק בגוף בצבא כוללים בתוכם בעיקר זכאות למענקים חד פעמיים או קצבאות נכות חודשיות, וזאת בהתאם לרמת הפגיעה בחייל. מענקים חד פעמיים אלו יכולים להגיע לסכומים משמעותיים (עד 200,000 שקלים), וזאת במקרים בהם רמת הפגיעה שנקבעה לחייל לא עולה על 20% נכות. רמת פגיעה גבוהה יותר מזכה בקצבה חודשית לכל החיים.

 

לסיכום

נזקי גוף שנוצרים לחיילים במהלך השירות הצבאי שלהם הם נזקים שהמדינה מחויבת לפצותם, וזאת מתוך חובתה לאזרחים שמקריבים מזמנם וביטחונם לצורכי הרוב. את הזכויות הללו ניתן לממש בעזרת תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא.

הזכאות להגשת תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא רלוונטית לכל חייל באשר הוא, ללא תלות באופי השירות הצבאי שלו, וזאת כל עוד הפציעה התרחשה במהלך שירותו הצבאי ובעקבותיו.

קצבת הנכות המוענקת למגישי תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא היא קצבה של "נכה צה"ל" – קצבה גבוהה בהרבה מקצבת הנכות הרגילה המוענקת על ידי הביטוח הלאומי. שוני זה נובע מכך שמדינת ישראל אחראית באופן ישיר על נכות שנוצרה בעקבות השירות.

נכי צה"ל זכאים להטבות משמעותיות יותר ולתשלומים גבוהים יותר ממי שמוכר כנכה על ידי הביטוח הלאומי. הטבות אלו כוללות בתוכן הטבות כלכליות משמעותיות, אך גם עזרה וסיוע במהלך תהליך השיקום, ואף הטבות "גמישות" יותר.

ישנן מחלות רבות שיכולות להתפרץ במהלך ובעקבות השירות הצבאי, ובהתאם לתנאי השירות של החייל. מחלות אלו יכולות להיחשב כפגיעות שנעשו במהלך ובעקבות השירות הצבאי, ובכך לזכות את החייל החולה בתנאים דומים לאלו המוענקים לנכי צה"ל. התפרצות אסטמה במהלך השירות הצבאי יכולה, למשל, לזכות את החולה בקצבה המותאמת לרמת הפגיעה בתפקודו.

תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא
תביעות חבלה ונזק בגוף בצבא
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>