Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תפריט

תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא

לא כל החיילים דומים זה לזה, וצעירים רבים אוגרים במהלך שירותם הצבאי בעיות רפואיות שונות, שהטיפול בהן והתאמת השירות אליהן נמצאים באחריותה של המערכת הצבאית. אחריות זו כוללת בתוכה חובה להגן על החייל מהחמרה של מצבו הרפואי, כאשר אי עמידה בחובה זו פותחת לכם פתח להגיש תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא – תביעה לפיצויים על הנזק שנגרם לכם בעקבות השירות, והוחמר מרגע קביעת אחוזי הנכות שלכם.

 

מהי "החמרת מצב רפואי"?

תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא היא תביעה שמוגשת על ידי חיילים שנמצאים בשירות פעיל / חיילים משוחררים, שמהותה תלונה כנגד הצבא על כך שחלה החמרה במצב רפואי קודם של אותו החייל (שהוכר על ידי מערכת הביטחון) בעקבות השירות הצבאי.

תביעות אלו שייכות לתחום הנזיקין, ומבוססות על חובתו של הצבא לדאוג לחייליו ולהתאים את השירות שנבחר עבורם למצבם הפיזי, תוך ניסיון להגן עליהם מפגיעות נוספות. תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא מבוססת גם על כך שפציעות רבות שנגרמות במהלך השירות הצבאי הן כאלו שלא היו נגרמות בלעדיו – ולכן כאלו ש"נכנסו" לחייו של החייל עקב שירותו הצבאי, ונמצאות באחריות הצבא לפיצוי.

מי יכול להגיש תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא?

תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא היא תביעה שדורשת את קיומו של מצב רפואי קיים (ומוכר על ידי מערכת הביטחון), שהוחמר בעקבות השירות הצבאי (שיכול להיות גם שירות מילואים, ולא רק שירות סדיר או קבע). אחד מתנאיי הסף של תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא הוא קיום של אחוזי נכות קודמים, שעולים על 1% לפחות. תנאי נוסף הוא עלייה באחוזי הנכות בחלוף הזמן מהקביעה הראשונית של אחוזי הנכות.

 

למי מגישים את התביעה? ומי ידון בה?

תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא מוגשת לקצין התגמולים של הצבא, שהוא הגוף האחראי על קביעת אחוזי הנכות של נכי צה"ל, וקביעת שיעור התגמולים המוצמדים אליהם. הדיון בטענת ההחמרה נעשה אל מול הוועדה הרפואית המחוזית של מערכת הביטחון, שבודקת את החייל/ת בשנית ומשווה את תוצאות הבדיקה לבדיקה הקודמת שנערכה עבורו.

 

לסיכום

החמרת מצב רפואי בצבא היא סיטואציה קשה מאוד עבור החייל שנפגע, שנמצא במצב בו הקריב את בריאותו הגופנית לטובת מדינת ישראל. הקרבה זו מזכה אותו בפיצויים, שחשוב שיכיר!

ניתן לערער על החלטת הוועדה בבקשת תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה. ניתן לבקש הארכה לתקופה זו כך שתעמוד על 60 ימים, וזאת בכדי לאפשר לתובע זמן נוסף לאסוף ראיות ומסמכים רפואיים שתומכים בטענתו להחמרת המצב הרפואי.

תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא יכולה להוביל להעלאה של אחוזי הנכות שנקבעו לחייל/ת / חייל/ת המשוחרר. עלייה זו מבוססת על החמרה מהותית במצבו הרפואי של הנבדק, ועל כך שאחוזי הנכות שנקבעו לו בתחילה לא משקפים את המצב הקיים כעת.

מכיוון שמדובר בתביעה שהיא תביעה המשכית (תביעה המבוססת על "תיק" קיים במערכת הביטחון), יש להגיש את הבקשה לעיון במצבו הרפואי של החייל/ת / החייל/ת המשוחררים למחוז השיקום אליו אתם משתייכים, שטיפל כבר בתיק שלכם.

מכיוון שמדובר בתביעה בעלת אופי רפואי, חשוב מאוד לאסוף מסמכים רפואיים שתומכים בטענת ההחמרה אותה אנו מעלים בפני הוועדה הרפואית. מסמכים אלו נדרשים להיערך על ידי רופא מוסמך שבדק את מי שמצבו הוחמר.

תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא
תביעה להחמרת מצב רפואי בצבא
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>