מהי סמכותה של הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

כל יוצא שירותי כוחות הביטחון או צבא ההגנה לישראל, זכאי לתבוע את משרד הביטחון במידה ונגרמה לו פגיעה קשה במהלך השירות או בעקבותיו. על מנת לקבל הכרה כנכה צה"ל ולקבל פיצויים בהתאם, על הנפגע להגיש תביעה למשרד הביטחון ולעבור וועדה רפואית שתכריע על זכאותו לאחוזי נכות. כמו כן, נכה צה"ל שכבר קיבל את זכאותו, רשאי להגיש תביעות חוזרות במידה שמצבו הרפואי החמיר. לוועדה הרפואית יש סמכות להעניק אחוזי נכות וזכאות לפיצויים והטבות, אך היא רשאית גם לבטלם. 

 

מהו תפקידה של הוועדה הרפואית?

הוועדה הרפואית של משרד הביטחון היא זו שקובעת את דרגת הנכות של התובע, ובהתאם לכך את הפיצויים וההטבות שיקבל. על מנת לקבל זימון להתייצבות לוועדה רפואית, יש להגיש בקשה לקצין התגמולים, על מנת שיאשר את הבקשה ויעביר את הטיפול לוועדה הרפואית. 

ישנן שני סוגים של וועדות רפואיות, שבידיהן סמכויות שונות:

  • הוועדה המחוזית – ערכאה ראשונה: הוועדות המחוזיות, ממוקמות בחיפה, ירושלים, באר שבע, טבריה ופתח תקווה. לרוב הן מנוהלות על ידי חבר ועדה אחד, בעל הסכמה כרופא מומחה לנושא הנידון. 
  • הוועדות העליונות – ערכאות ערעורים: וועדות הערעורים ממוקמות בפתח תקווה, חיפה וירושלים, וסמכות ניהולן ניתנת לשלושה רופאים מומחים. 

 

שלבי הליך הוועדה הרפואית:

שלב ראשון: בשלב הראשון התובע או בא-כוחו יציגו את הטיעון ואת כל הסיבות שבגינם הם דורשים פיצויים והכרה בנכות. בשלב זה ניתן להציג אסמכתאות וחוות דעת רפואיות ואף מומלץ לעשות זאת. 

שלב שני: בשלב זה יתבקש התובע לעבור בדיקה רפואית, גופנית או נפשית. זכותו של הנפגע, ברוב המוחלט של המקרים, לדרוש ליווי בעת הבדיקה. 

שלב שלישי: השלב השלישי מתנהל ללא נוכחות הנפגע, ובו מתקיים דיון בין חברי הוועדה. בשלב הדיון מוכרע מהי דרגת הנכות שתינתן לתובע והאם תוקף הנכות הוא זמני או לצמיתות.

ההחלטה תתקבל עד שישים ימים לאחר מועד הוועדה. 

 

משמעות אחוזי הנכות

אחוזי הנכות מהווים אינדיקציה מספרית שמדרגת את מידת הנכות עמה מתמודד הנפגע. הם נעים על הספקטרום שבין 0% ל- 100%, כש- 100% מהווים אינדיקציה לנכות מלאה ומוחלטת. 

0 אחוזי נכות – אין זכאות לפיצויים.

1-9 אחוזי נכות – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל, אך הם לא מקנים פיצויים.

10-19 אחוזי נכות – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל ופיצויים חד פעמיים שסכומם גבוה. 

20 אחוזי נכות, ומעלה – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל וקצבה חודשית. 

אחוזי נכות מקנים הקלות והטבות סוציאליות וסבסוד טיפולים רפואיים מסוימים. הפיצויים מוענקים בהתאם לאחוזי הנכות שקיבל הנפגע, ומעניקים לו פיצויים חודשיים או חד פעמיים. הסכומים מפורטים בטבלא שלהלן:

אחוז הנכות       סכום המענק החד-פעמי
10% 49,299.95 ₪
11% 62,766.14 ₪
12% 77,784.36 ₪
13% 91,980.92 ₪
14% 106,086.18 
15% 119,826.26
16% 135,118.38 
17% 149,771.42 
18% 165,154.83 
19% 186,472.49  ₪

 

אחוז הנכות   סכום הקצבה החודשית
20% 912.96 ₪
30% 1,369.44 ₪
40% 1,825.92 
50% 2,282.41 
60% 2,738.89 ₪
70% 3,195.37 
80% 3,651.85
90% 4,108.33  ₪
100% 4,564.81 
יותר מ- 100% 6,390.73

 

הליך הגשת התביעה

לפני ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, על החייל להגיש את תביעתו לקצין התגמולים של משרד הביטחון ולהוכיח את נכותו. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 מגדיר נכות בתור איבוד הכושר או פגיעה בכושר לבצע פעולות גופניות, שכליות או נפשיות, עקב חבלה, מחלה או החמרת מחלה שנגרמו במהלך השירות הצבאי או בעקבותיו. לשם ההכרה בנכותו, על החייל להוכיח כי הוא עונה להגדרה שלעיל וכי יש קשר סיבתי בין מצבו הרפואי לבין השירות הצבאי. 

הוכחת הקשר הסיבתי היא הליך מורכב עבור מי שאינו בעל הכשרה משפטית. על התובע להצטייד בתיעוד רפואי מכל סוג, כמו אישורי אשפוז, חוות דעת רפואיות ואסמכתאות, לשם השגת תימוכין מספק לטענותיו. הוכחת הקשר הסיבתי במקרים של וועדה רפואית הוא הליך מורכב אף יותר, עקב אופיין החמקמק של הפרעות נפש שמקשה באבחון מועד התפרצותן וסיבת התפרצותן, כך שקשה יותר לקשור אותן לשירות הצבאי.

במקרים בהם התובע היה חייל בעת הפגיעה, גם אם לא היה במסגרת תפקידו, הוא בעל עילה לתביעה כל עוד הפציעה לא נעשתה במסגרת שנאסר עליו להשתתף בה. עם זאת, אם הוא נפצע במסגרת המניבה לו תמורה כלכלית או חומרית, כמו פעילות ספורטיבית או עבודה, הוא יאבד את עילת התביעה.

כמו כן, אם הפגיעה התרחשה לאחר השחרור, אך יש לה קשר ישיר לשירות הצבאי – תיתכן עילת תביעה בהתאם לראיות וההוכחות שנמצאות בידו של התובע. חשוב לדעת, לאחר שלוש שנים מיום השחרור תחול התיישנות על עילת התביעה, מלבד מקרים חריגים, ועל כן יש לפעול במהירות.

 

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו על מנת שנוכל ללוות אתכם בהליך התביעה לשם השגת הפיצויים ואחוזי הנכות המגיעים לכם. הליך התביעה להכרה בנכות ובפרט ההתייצבות בפני וועדה רפואית, הם הליכים מורכבים, ארוכים ובירוקרטיים, שפעמים רבות אינם מניבים את התוצאות שהתובעים מצפים להן. לכן, מומלץ להיעזר בסיוע משפטי מיומן בתחום זה, לשם ייעול ההליך והגברת הסיכויים להצלחה.

בידינו ניסיון של למעלה מ-70 שנים בתחום זה, ואנו מזמינים אתכם לפנות אלינו על מנת שנוכל להבטיח כי ידכם תצא על העליונה. הפיצויים וההטבות יכולים לשנות את חייכם ולהקל עליכם משמעותית, ולכן אנו מפצירים בכם לא להקל בכך ראש ולפנות לסיוע משפטי במהירות האפשרית.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: