Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

נכות זמנית משרד הביטחון

השירות הצבאי מוביל במקרים רבים למגוון פגיעות בגופם ובנפשם של החיילים המשרתים בצה"ל. במקרים מסוימים הדבר בא לידי ביטוי בתור נכות צמיתה, מזכה את הנפגע באחוזי נכות קבועים ובפיצויים מתחדשים מטעם משרד הביטחון. במקרים אחרים, מדובר על נכות זמנית – משרד הביטחון, שלעתים ההכרה בה מול משרד הביטחון ומיצוי הזכויות לנפגע, עשויה להיות מאתגרת יותר.

 

נכות זמנית משרד הביטחון – היבט כללי

על מנת שאנשים שנפגעו במסגרת שירותם הצבאי יוכלו לממש את מלוא זכויותיהם מול משרד הביטחון, נכי צה"ל רבים נאלצים להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בהגשת תביעות משרד הביטחון. חשוב לדעת כי הגשת תביעה כנגד משרד הביטחון עשויה לזכות גם נפגעים בעלי נכות זמנית בתשלומים והטבות שונות בכפוף לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) על פי דרגת הנכות שנקבעה להם.

 

במסגרת מדריך זה

במסגרת מדריך זה נסביר מהן הזכויות של בעלי נכות זמנית לקבלת מענקים, פיצויים ותשלום חודשי מול משרד הביטחון, ובאיזה אופן סיוע משפטי מקצועי של עורך דין יכול לסייע בקבלת מירב הסעדים.

 

איך מתבצעת קביעת סוג הנכות ושיעור הנכות של נכה צה"ל?

על מנת שאנשים הסובלים מנכות בעקבות שירותם הצבאי, יזכו לקבל תשלומים והטבות ממשרד הביטחון, עליהם להגיש תביעת נכות משרד הביטחון ולקבל את אישורו של קצין התגמולים במשרד הביטחון להכרה באחוזי הנכות שלהם. לשם כך, הנפגע יוזמן לעמוד בפני הוועדה הרפואית של משרד הביטחון, שם יוערך היקף וסוג הנכות עימם הוא מתמודד, עקב האירוע המתואר בתביעתו.

 

הועדה הרפואית של משרד הביטחון

הועדה הרפואית של משרד הביטחון אחראית לקבוע את שיעורי הנכות של הנפגע, על פי דבר החקיקה שמכונה "תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) – התש"ל 1969". בידי הוועדה נתונה הסמכות לקבוע האם מדובר בנכות זמנית או בנכות קבועה, וזאת על פי שיקול דעתה הרפואי.


כיצד הוועדה הרפואית במשרד הביטחון קובעת האם הנכות היא צמיתה או זמנית?

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון מורכבת ממומחים בתחום הרפואה שאמורים להיות אובייקטיבים ונטולי משוא פנים או קשר לתובע או למשרד הביטחון. החלטות הוועדה אמורות להסתמך אך ורק על תוצאות הבדיקות שיערכו במסגרתה לנפגע ועל הממצאים שעלו מהן.

 

הרכב הוועדה

הועדה מורכבת מרופאים המתמחים בתחומי רפואה הרלוונטיים לתביעת הנכות האמורה. בתום כלל הבדיקות הרפואיות, נדרשת הוועדה לבצע הערכה של אחוזי הנכות של הנפגע, על פי ההנחיות בספר המבחנים לקביעת דרגת נכות. אחוזי הנכות אותם מגדירה הוועדה הרפואית הם אחוזי נכות זמנית או אחוזי נכות קבועים, ולוועדה שמורה הזכות לזמן את הנפגע לביצוע בדיקות חוזרות לעניין זה.

 

האם אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית במשרד הביטחון ברי ביטול?

קצין התגמולים משרד הביטחון מוסמך לקבוע נכות אשר הסתיימה או התרפאה, או כי ההחמרה במחלת הנכה תמה. חרף העובדה שהמסכות להכרעה בנוגע לאחוזי הנכות נתונה בידי ועדה רפואית במשרד הביטחון, קצין התגמולים ישנה היכולת לקבוע שלא קיימת נכות.

 

נכות זמנית משרד הביטחון וקבלת מקדמה על חשבון המענק

נכי משרד הביטחון שנקבעה להם נכות זמנית, עשויים לקבל מקדמה על חשבון המענק על פי הוראת קצין התגמולים במשרד הביטחון. סכום המקדמה קבוע בתקנות, ומחושב כמכפלת התשלום החודשי המשולם לנכה לפי 10% נכות במספר החודשים שעתידים לחלוף עד המועד שנקבע עבור בדיקת הנכה לקביעת דרגת הנכות שלו מחדש.

 

שיעור הפיצוי החודשי הבסיסי עבור נכות זמנית

שיעור הקצבה עבור נכי משרד הביטחון שקיבלו אחוזי נכות זמנית, מחושב על פי דרגת הנכות של הנפגע מכפלת השכר הקובע שעומד כיום על סכום של כ – 4,160 ש"ח (לצורך העניין, הגמלה הבסיסית עבור נכה בדרגת נכות של 30 אחוזים הינה בהיקף של כ – 1248 ש"ח) . שיעור התגמולים משתנה על פי השינויים החלים בשכר הקובע ושינויים בתוספת היוקר.

 

תגמולים נוספים עשוי בעל נכות זמנית

להלן סוגי תגמולים נוספים אשר בהם עשויים בעלי נכות זמנית להיות זכאים מול משרד הביטחון:

  • תגמול לנכים נצרכים
  • תגמול מחוסר פרנסה
  • תגמול לטיפול רפואי
  • גמול יציאה לפנסיה מוקדמת

 

מצב של כפל גמלאות במקרה של נכות זמנית

על פי חוק שירות המדינה, מפוטרים משירות המדינה – כולל מי שפוטרו מצבא קבע, למשטרה, משירות בתי הסוהר, מהמוסד, מהשב"כ ומשמר הכנסת – עקב נכות שהם זכאים בגינה גם לקבלת תגמולים על פי חוק הנכים, אם דרגת הנכות האמורה היא עד 34 אחוזים (כולל), רשאים לבחור בין האפשרות של קבלת גמלת פרישה על פי חוק שירות המדינה כקצבה מלאה או רבע קצבה, ובין קבלת תגמול על פי חוק הנכים כתגמול מלא או רבע תגמול.

 

קבלת קצבת פרישה מלאה

בעלת הנכות יהא זכאי לקבל תוספת בשיעור העומד על 25 אחוזים מן התגמול הבסיסי בהתאם לאחוזי הנכות שלו. באם מדובר על דרגת נכות העומדת על שיעור של 25 אחוזי נכות ויותר, יהיה הנכה זכאי לקבל גם תגמול מלא על פי חוק הנכים, וגם קצבת פרישה על פי חוק שירות המדינה – גמלאות.

 

השלכות יכולות להיות ארוכות טווח

כאשר אדם נפגע בגופו ו / או בנפשו בעקבות השירות הצבאי שלו, גם כאשר משרד הביטחון קובע כי מדובר על נכות זמנית, הרי שבמקרים רבים ההשלכות של אובדן כושר עבודה זמני עלולות ללוות את הנפגע זמן רב לאחר החלמתו לכאורה מו הנכות. לכן חשוב לעשות מאמץ לקבל הכרה במלוא הזכויות גם במקרי נכות זמנית, כדי שתוכלו לשוב ולעמוד על רגליכם גם במישור הכלכלי בהקדם.

זהו אופי הסיוע שניתן לקבל מעורך דין המתמחה בהגשת תביעות נכות משרד הביטחון.

 

על חשיבות הפנייה לסיוע המשפטי של עורך דין במיצוי זכויות מול משרד הביטחון

ההכרה בזכויותיהם של נכי צה"ל כרוכה בתהליך מסורבל וממושך, אשר מחייב טיפול סבלני ומקצועי מאוד. עורך דין המסייע בהגשת תביעות משרד הביטחון אחראי ללוות את הנפגע לאורכו של כל ההליך עד למימוש מלא של הזכויות המגיעות לו.

 

תאונה או מחלה במסגרת שירותכם בצה"ל

היה ועברתם תאונה או מחלה במסגרת שירותכם בצה"ל, דעו כי אתם עלולים להיות זכאים לקבלת פיצויים והטבות ממשרד הביטחון גם אם מדובר בנכות זמנית. לכן רצוי לפנות להתייעצות עם עורך דין נזיקין המתמחה בתביעות משרד הביטחון בהקדם האפשרי, כדי להבין מהן אפשרויות הפעולה העומדות לרשותכם להבטחת זכויותיכם.

 

סיוע משפטי של עורך דין המתמחה בתביעות משרד הביטחון

לאור ההתנהלות מול משרד הביטחון בתביעות נכות נוטה להיות מייגעת בפן הבירוקרטי, לפנייה לעורך דין המתמחה בתביעות משרד הביטחון יש תועלת רבה במובן של קיצור תהליכים. אם ברצונכם לחסוך מעצמכם את עוגמת הנפש הרבה עשויה להתלוות לממשק עם גורמי משרד הביטחון בהקשר של מימוש זכויות רפואיות, עורך דין כאמור לעיל הוא הכתובת עבורכם.

מומלץ לפנות למשרד עורכי דין בעל ניסיון עשיר בתביעות נכות זמנית מול משרד הביטחון כדי לממש את כל הסעדים שהחוק בישראל מעמיד לרשות מי שנפגעו או נפצעו במהלך השירות הצבאי.

נכות זמנית של משרד הביטחון, בשונה מנכות קבועה, היא הכרה באדם שנפגע לתקופת זמן קצובה כתוצאה משירותו הצבאי, כלומר, כך שהנזק שלו זמני ועתיד לחלוף.

הוועדה הרפואית של משרד הביטחון אמונה על קביעת ההכרה בנכות זמנית של משרד הביטחון, אך גם בהכרה בנכות לטווח ארוך. כמו כן, היא קובעת את שיעור אחוזי הנכות שיקבל התובע בהתאם לחומרת מצבו והפגיעה שלו.

המומחים בוועדה בוחנים את מצבו של התובע ומחליטים באם תוצאות הבדיקות מעלות כי הפגיעה היא לטווח קצר או דווקא לצמיתות.

אם קיבלתם החלטה מהוועדה הרפואית אשר אינה מותאמת באמת למצבכם הרפואי, בזכותכם לערער אודות החלטת הוועדה, לא בטוחים כיצד לגשת? לחצו כאן וצרו איתנו קשר.

נכות זמנית משרד הביטחון
נכות זמנית משרד הביטחון
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>