תגמול נצרך

נכה צה"ל שהוכר ונקבעו לו לפחות 20% נכות, ועקב נכותו שהוכרה, אינו מסוגל להתפרנס למחייתו, זכאי לקבל תגמול מיוחד (תג"מ) בנוסף על התגמול הבסיסי. התגמול הבסיסי ניתן לכל נכה, ללא קשר להכנסתו, אך התגמול המיוחד הוא תגמול התלוי בהכנסתו של הנכה מכל מקור שהוא, וכאמור הוא ניתן לנכים שאינם מסוגלים לעבוד עקב נכותם המוכרת.

 

תגמול מיוחד לנכה צה"ל

ישנם מספר סוגים של תגמול מיוחד, וכל תגמול מזכה את הנכה בתשלום אחר. ישנו תגמול הניתן באופן זמני, כגון התט"ר (תגמול טיפול רפואי) שניתן לנכה כל עוד מצבו הבריאותי הוא כזה שלא מאפשר לו לעבוד, כמו חופשת מחלה. ויש תגמול מיוחד הניתן באופן קבוע, למשל חפ"ר (חסר פרנסה) ועוד. תגמול הנצרך הוא התגמול הגבוה מבין כל התגמולים המיוחדים, ועל מנת לקבלו יש להגיש בקשה מתאימה ללשכת השיקום של הנכה. יש לעמוד במספר תנאים מצטברים. תנאים אלו מפורטים בסעיף 7 לחוק הנכים ובהוראת אגף השיקום 40.07.

 

מה התנאים לתגמול נצטרך?

התנאי הראשון הוא שיש לנכה 50% נכות צמיתה לפחות. התנאי השני הוא שהוא נצרך. בהתאם לסעיף ההגדרות, "נצרך" מוגדר כאדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו הכנסה מספקת למחייתו. "עומד ברשות עצמו" מוגדר כאדם שמלאו לו שמונה- עשרה שנה ואיננו נצרך. "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו" מוגדר כך: 1. כשהוא "בן- משפחה" – אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי, וכן אדם שהוכר, לפי כללים שייקבעו בתקנות, כבלתי מסוגל להשתכר למחייתו; 2. כשהוא "נכה" – אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו בגלל מום גופני או שכלי ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי- פעם.

"הכנסה מספקת למחיית אדם" מוגדרת כהכנסה שהוכרה כמספקת למחייתו של אדם והתלויים בו, לפי כללים שייקבעו בתקנות. הכנסה מספקת למחייה מתייחסת להכנסה חודשית המספיקה למחייתו של אדם והתלויים בו. סכום ההכנסה המספקת למחיה שווה לסכום התגמול הניתן לנכה בשיעור של 100% – 4,786 ש"ח, נכון ל- 2020. אז אדם כזה אמור לקבל תגמול השווה ל 192.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ואם יש לנכה ילד – 213.6% מהדרגה הקובעת. בחישוב פשוט, מדובר בתגמול של כ 9,213 ש"ח בחודש לנכה ללא ילדים, ו 10,223 ש"ח לנכה עם ילד. סכום זה משתנה בהתאם לאחוזי הנכות ומספר הילדים התלויים בנכה.

מי שאמון על קביעת המצב אם הנכה בר שיקום אם לאו ואם ניתן לשקמו היא וועדת צר"מ (צוות רב מקצועי) המורכבת ממומחה תעסוקתי ורופא בתחום של הנכות המוכרת. בהתאם להחלטת וועדת הצר"מ, ניתנת החלטתו הראשונית של קצין התגמולים שתוקפה הוא לשנה אחת, וניתן להאריכה לתקופות נוספות של עד שלוש שנים, בכל פעם.

תשומת לבכם לכך שבהתאם לסעיף 7 ג' לחוק הנכים, נכה שמקבל תגמול נצרך, ובנוסף מקבל גם קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי למשל, מקזזים לו את סכום הקצבה שהוא מקבל מהביטוח הלאומי. מדובר בקביעה שאינה מוצדקת ואכן נושא זה עלה לדיון בבית המשפט העליון שקבע שצריך לקזז, אך בנסיבות קיצוניות יש לקצין התגמולים אפשרות לא לקזז את סכום הקצבה הנוספת.

 

לסיכום

ישנם נכים שלא מודעים לזכויותיהם ולא יודעים לדרוש אותן, ונאלצים לחיות בצמצום. החוק והתקנות, כפי שניתן לראות, אינם ברורים די הצורך, ולכן חשוב לפנות לעורך דין העוסק בתביעות נגד משרד הביטחון ואשר בקיא בחוק ובתקנות ויכול לעזור לכם להשיג את זכויותיכם. בריאות.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: