Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

מענק לנכה צהל

מענק לנכה צהל ניתן בעקבות הכרה בנכות ובהתאם לזכויותיו של הנכה מכוח חוקים שונים במדינת ישראל. מלבד התגמולים להם זכאי כל אדם שנקבעה לו נכות בשיעור 10% ומעלה, מתקיימת גם שורה של מענקים בתחומים אחרים, המאפשרים התמודדות כלכלית נוחה יותר בתחומים כמו מיסוי, לימודים, דיור, נישואין ועוד. במאמר זה יפורטו המענקים המגיעים לנכי צה"ל.

 

מענק השתתפות בתשלום למס הכנסה

נכי צה"ל זכאים למענק שנתי של השתתפות במס הכנסה המאפשר לנכים להפחית מגובה חבות המס השנתית ולהימנע מהוצאה כלכלית כבדה. חוקי המס קובעים כי נכים שנקבעו להם בין 90%-100% נכות יקבלו פטור מלא מתשלום מס הכנסה. יתר בעלי הנכות יקבלו את המענק השנתי באופן אוטומטי ישירות לחשבון על בסיס התאריך שבו בוצעה הוועדה הרפואית והחל משנת המס שאחריה.

כלומר – חייל לשעבר שהוכרה לו נכות בשיעור 50% בוועדה שהתרחשה בתאריך 5.5, יקבל את המענק עם תחילת שנת המס החדשה בחודש ינואר ובחישוב רטרואקטיבי מתאריך הוועדה. גובה המענק נקבע על פי גובה הנכות ומתעדכן מידי שנה בחודש דצמבר על ידי ראש תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות של אגף השיקום.

 

מענקי חג

נכים שמקבלים תגמולים מיוחדים במשך שנה ומעלה זכאים למענק חג דו שנתי: בראש השנה ופסח. המענק מחושב ומועבר ישירות באופן אוטומטי בזמנים המיועדים, כאשר מי שאמון על בקרה לביצוע ההוראה התקין הוא מנהל תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות.

המענק משולם לפי שיוך לאחת משתי רמות: רמה 1 המתאימה לזכאים רווקים, או זכאים נשואים ללא ילדים ורמה 2 המתאימה לזכאים נשואים עם ילדים. תאריכי התשלומים יתרחשו בתגמולי מרץ ובתגמולי אוגוסט על בסיס סכום המתעדכן מידי שנה ועומד על סכום של כ-300 ₪ עבור רמה 1 או כ-600 עבור רמה 2.

מענק לימודים

מענקי לימודים ניתנים לילדים שהוריהם נכים ובאופן שנתי בכל תחילת שנה, כהשתתפות בהוצאות הלימודים. המענק ניתן מגיל 6 ועד 17 ובהתאם לרישומים שמופעים באגף השיקום. אם הילד של הזכאי לא הופיע ברישומים הממוחשבים בחודש שבו מועבר התשלום, הנושא יועבר ללשכת הרווחה באזור המגורים של הנכה ומשפחתו ובאפשרותו לפנות בבקשה לקבלת המענק בצירוף תעודת הזהות והספח עם פרטי הילד. התשלום נכנס באופן אוטומטית בכל חודש ספטמבר.


 

מענק חימום (דמי חימום)

מענק זה נועד לכסות את הוצאות ההסקה בחודשי החורף מנובמבר ועד מרץ. מענק זה ישולם באופן אוטומטי החל ממועד הוועדה הרפואית שקבעה את הזכאות להטבה ובהתאם לדרגת הנכות ואזור המגורים.

 

לזכאות זו קיימות מספר רמות: 

רמה 1

לבעלי נכות 50%-99% מכל סוגי הפגיעות.

 

רמה 2

לבעלי נכות 100% בכל סוגי הפגיעות או נכות 80%-99% בשל נכויות גב ועמוד שדרה או כוויות או נכות 50% ומעלה בגין מחלת לב או פגיעת ראש.

 

רמה 3

לבעלי נכות 50%-100% בכל סוגי הפגיעה למתגוררים באזור ירושלים ובגליל.

 

רמה 4

לבעלי נכות 100% מיוחד בכל סוגי הפגיעה לרבות נכים המתגוררים בחו"ל או בעלי נכות 50% על יד ורגל (כאשר לפחות יד אחת או רגל אחת בשיעור 50%).

 

רמה 5

לבעלי נכות 100% מיוחד בכל סוגי הפגיעה או 50% על יד ורגל (לפחות יד או רגל אחת בשיעור של 50%) שמתגוררים באזורי ירושלים והגליל.

 

רמה 6

לבעלי נכות קוואדרופלג 100%.

 

רמה 7

לבעלי נכות קוואדרופלג 100% תושבי ירושלים והגליל.

 

גובה המענק עומד על כמה אלפי שקלים בהתאם לרמת הזכאות, כאשר רמה 7 מעמידה את דמי החימום על הסכום הגבוה ביותר (כ-8,000 ₪).

 

מענק נישואין

מענק הנישואין ניתן באופן חד פעמי לנכים הבאים בברית הנישואין לרבות בעלי הסכם חיים משותפים עם ידועים בציבור או נכים שנכנסים לדיור קבע (רכשו דירה). הזכאות ניתנת לבעלי נכות 20% ומעלה ושבמעמד הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלהם לא היו נשואים (כלומר היו רווקים, גרושים או אלמנים).

עדכון שיעורי המענק מתרחש פעמיים בשנה – בחודשים אפריל ואוקטובר.

יש לפנות באופן יזום לאגף השיקום כדי לקבל את המענק ולצרף מסמכים נדרשים כפי שמופיע באתר של אגף השיקום. שם יוודאו שהפונה לא קיבל בעבר את המענק ויאשרו את זכאותו בציון רמת ההטבה. המערכת תחשב את התשלום בהתאם לכלל הפרטים, כאשר הסכום צפוי לעמוד על אלפי ועד עשרות אלפי שקלים בהתאם לרמה.

 

מענק לידה לנכה חד הורית

אישה חד הורית זכאית למענק סיוע לאחר הלידה לאורך מצבה האישי והמשפחתי והוא יינתן עבור כל לידה שתתרחש. את הבקשה למענק יש להגיש בתוך שנה מיום הלידה והיא תשולם לבעלות 20% נכות ומעלה, כאשר מדובר בנכות צמיתה ולחד הוריות בלבד. יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות עם ציון המצב המשפחתי ופרטי היילודים. אם הם טרם עודכנו בת.ז, יש לצרף תעודת לידה.

גובה המענק עומד על כ-6,000 ₪.

 

מענק השתתפות במימון לימודים אקדמיים

ילדי הנכה שלומדים באקדמיה, בבית ספר על תיכוני, בבית ספר לטכנאים והנדסאים או בכל מוסד שבו מתקבלת בסיום הלימודים תעודת הסמכה זכאים למענק השתתפות בתשלום הלימודים. מענק זה יינתן עבור כל ילד פעם אחת בלבד ובכפוף לפנייה יזומה לבעלי נכות של 20% ומעלה.

המענק ניתן כהחזר בגובה של 40% מסך שכר הלימוד ששולם ולמשך 3 שנים עבור לימודי תואר ראשון או תעודה, או בעבור שנה או שנתיים (כיתות י"ג-י"ד) בהתאם למשך הלימודים.

 

מענק לרכישת רכב/ התאמות ברכב קיים

 

זכאות זו משולמת לבעלי נכות 20% ומעלה על פי חלוקה לשלוש רמות:

20%-24% – מענק עד לגובה 4,600 ₪

25%-34% – מענק עד לגובה 6,200 ₪

35%-49% – מענק עד לגובה 9,200 ₪

 

כמו כן, ניתן מענק לרוכשים מונית או משאית לבעלי נכות 10% ומעלה לפי חלוקה לרמות הבאות:

10%-19% – מענק עד לגובה 4,600

20%-24% – מענק עד לגובה 6,200 ₪

25%-34% – מענק עד לגובה 11,300 לרכישת משאיות או 14,500 לרכישת מונית.

35%-49% – מענק עד לגובה 14,000 לרכישת משאית או 14,500 לרכישת מונית.

50%-69% – מענק עד לגובה 19,500 ₪

70%-100% – מענק עד לגובה 25,000 ₪.

כמו כן קיימת השתתפות בביטוח מקיף בגובה שבין 50%-70% מערך הביטוח וכן השתתפות של 100% בביטוח החובה.

 

מענקי רכישת ציוד ביתי

נכי צה"ל שנכותם 20% ומעלה זכאים להשתתפות ועזרה ברכישת ציוד ביתי בגובה 600-900 ₪ או מוצרי חשמל בהתאם לתעריף שקבוע מראש לכל מוצר כמו טלוויזיה, מקרר, תנור ועוד.

 

מענק שיחות טלפון

משרד הביטחון מכיר בעובדה שנכים מתקשים להיפגש עם אנשים יקרים ללבם וסובלים לא פעם מבדידות. על מנת להקל, מתקבל מענק זה לפי סוג הפציעה ודרגת הנכות:

10%-79% – מענק שנתי בגובה של כ-350 ₪

80%-100% – מענק שנתי בגובה של כ-400 ₪

נכים בעלי 100% שסובלים מפגיעה בגפיים העליונות זכאים למענק בגובה של כ-500 ₪

נכים בעלי 100% שהינם קטועי רגליים זכאים למענק של כ-600 ₪.

 

מענקים נוספים

ישנם מענקים רבים נוספים שמגיעים לנכי צהל ובהתאם לחוק הנכים ותקנות הנכים. על מנת לוודא שאם מקבלים את מלוא זכויותיכם ואת כל המענקים להם אתם זכאים, רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות משרד הביטחון ויוכל לבצע עבורכם את הפנייה למחלקות המתאימות ולדרוש את מה שמגיע לכם במלואו.

לנכי צה"ל – אנשים שמוכרים כבעלי נכות כתוצאה משירותם הצבאי, מגיע מענק שנתי במסגרת השתתפות בתשלום למס הכנסה. כמו כן, אנשים עם שיעור אחוזי גבוה מאוד, החל מ-90 אחוזים זכאים לפטור מלא מתשלום למס הכנסה.

ישנם מענקים מיוחדים כדוגמת מענקים שניתנים בחגים ראש השנה ופסח. אופן חישוב המענק מעוגן בחוק ומשתנה בהתאם לסטטוס המשפחתי של התובע.

הורים בעלי נכות אשר ילדיהם בגילאי 6-17 זכאים למענק לימודים אשר מטרתו להשתתף בהוצאות הלימודים של הילד. את המענק מקבלים בחודש ספטמבר והטיפול הוא מול לשכת הרווחה באזור המגורים של ההורים והילדים.

אמנם כל נכה צה"ל זכאי למענק כלשהוא, אך גובה המענק וסוגי המענקים שאליהם יהיה זכאי אדם משתנים על פי רמות מסוימות וכן מאפיינים של הנכות. ככל שיש לאדם שיעור אחוזי נכות גבוה יותר כך יהיה זכאי למענקים רבים יותר בהשתתפות גבוהה יותר.

מענק לנכה צהל
מענק לנכה צהל
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>