אחוזי נכות ממשרד הביטחון

כל אדם ששירת בכוחות הביטחון, כמו שוטר, חייל או סוהר, רשאי להגיש תביעה לקצין התגמולים על מנת לזכות בהכרה בנכותו, ובהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו יזכה בפיצוי המגיע לו. הדרך לקביעת אחוזי הנכות עוברת תחילה בהוכחת הקשר הסיבתי שבין הפגימה הנתבעת ובין תנאי השירות, דבר שאינו פשוט כלל. רק אם יוכח הקשר, יועמד התובע לבדיקה בוועדה רפואית שתקבע את אחוזי נכותו, ורק לאחר מכן יזכה בפיצוי המגיע לו.

מהם אחוזי הנכות, וכיצד הם נקבעים?

אחוזי הנכות הם אינדיקציה מספרית שמצביעה על מידת הנכות עמה מתמודד הנפגע. הם נעים על הספקטרום שבין 1% ל- 100%. ישנן פגימות ספציפיות (מדובר ברשימה סגורה) המזכות בנכות בשיעור 100% פלוס שהיא דרגת הנכות הגבוהה ביותר הקיימת ואשר מזכה בזכויות וההטבות הרבות ביותר.

הוועדה הרפואית היא שקובעת את אחוזי הנכות של התובע והיא עושה זאת לפי רשימה של ליקויים רפואיים המופיעים בתקנות הנכים. חשוב להבין שתקנות אלה שונות מתקנות הביטוח הלאומי. ברשימת הליקויים מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי. כך למשל: מי שסובל מהגבלה קלה בתנועות עמוה"ש המותני, ייקבעו לו 10% נכות לפי סעיף 37(2)ג'III. מי שסובל מהגבלה קלה בתנועת פרק הקרסול ייקבעו לו 5% נכות לפי סעיף 48(3)א'I. וכו'.

ככל שמידת ההשפעה על התפקוד היומיומי היא גדולה יותר, כך ייקבעו אחוזי נכות גבוהים יותר.

אחוזי הנכות השונים הם בעלי משמעות שונה בנוגע לפיצויים המגיעים לתובע:

1%-9% אחוזי נכות – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל, אך הם לא מקנים פיצויים

10%-19% אחוזי נכות – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל ומענק כספי חד פעמי.

20% אחוזי נכות, ומעלה – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל וקצבה חודשית. כמו כן, הם מקנים לתובע הקלות והטבות סוציאליות וסבסוד טיפולים רפואיים מסוימים.

סכומי המענקים החד-פעמיים:

להלן טבלה המפרטת את גובה המענק החד פעמי שניתן למי שנקבעו להם בין 10% ל 19% נכות לצמיתות (סכומים אלו נכונים ל 1.1.2020 ומתעדכנים מדי שנה):

 

10 50,830.20 ש"ח
11 64,713.75 ש"ח
12 80,198.76 ש"ח
13 94,835.20 ש"ח
14 109,379.06 ש"ח
15 123,544.75 ש"ח
16 139,312.40 ש"ח
17 154,419.30 ש"ח
18 170,279.16 ש"ח
19 192,259.45 ש"ח

 

20% אחוזי נכות, ומעלה – אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל וקצבה חודשית. כמו כן, הם מקנים לתובע הקלות והטבות סוציאליות וסבסוד טיפולים רפואיים מסוימים. כל אחוז נכות (מעל 20%) שווה כ 47 ש"ח (נכון ל 1.1.2020). כך למשל 20% נכות מזכים בתגמול חודשי של כ 940 ש"ח. 30% נכות מזכים בתגמול חודשי של כ 1410 ש"ח. 100% נכות מזכים בתגמול חודשי של כ 4700 ש"ח.

חשוב להבין את שיטת חישוב אחוזי הנכות כשמדובר בשתי פגימות או יותר. אם מדובר בפגימה באיברים זוגיים, כמו ברכיים, עיניים, אוזניים וכו', אז מחברים את האחוזים, ולכן 20% בברך אחת ועוד 20% בברך שנייה יהיו שווים 40% נכות, אך במקרה בו לא מדובר באיברים זוגיים, אלא בשתי פגימות שונות, 20% ועוד 20% יהיו שווים 36% נכות כיוון שחיבור האחוזים נעשה בשיטת השקלול: ה 20% הראשונים הם מתוך 100% אך ה 20% הבאים הם מתוך 80% שנשארו (שהם 16%) והם מתווספים ל 20% הראשונים, וכן הלאה, אם נוסיף עוד 10% נכות, הם יהיו מתוך ה 64% שנשארו (לאחר שהפחתנו 36 מ 100) ולכן יהיו שווים רק 6.4%. לכן 20+20+10=42.4% שמעוגלים ל 43%. ואם אותם 20 ו 20 הם איברים זוגיים, אז יחד עם ה 10 הנוספים הם יהיו שווים 46% נכות.

במידה והתובע אינו שבע רצון מאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית, הוא רשאי לערער על כך לוועדה הרפואית העליונה, שרשאית להעלות את אחוזי הנכות או להשאירם על כנם, אך גם רשאית להפחית אותם, כך שיש חשיבות להליך הערעור, שמא לא יצא התובע עם אחוזי נכות נמוכים יותר מאלו שנקבעו לו בוועדה מהדרג הראשון.

חשוב לדעת כי גם אם קבעו לכם אחוזי נכות שאינכם מרוצים מהם, וגם בוועדה העליונה הם לא שונו, במידה וחלילה תחול החמרה במצבכם בעתיד, יש לכם הזכות לבקש בדיקה נוספת בוועדה הרפואית. בקשה כזו ניתן להגיש בכל 6 חודשים מאז הבדיקה בוועדה הרפואית האחרונה. אם הוועדה הנוספת תתרשם הוועדה שאכן חלה החמרה במצבכם, אז היא תעלה את אחוזי הנכות בהתאם למצבכם העדכני, ובהתאם לאחוזי הנכות החדשים שייקבעו לכם, תזכו בפיצוי המתאים.

לסיכום, ההכרה בנכות היא דבר קבוע. לעומת זאת, אחוזי הנכות הם דבר שיכול להשתנות, בדרך כלל לרעה, גם אם נקבעו לצמיתות. על מנת לזכות בתגמולים, טיפול רפואי ושאר זכויות והטבות, יש צורך שנכותכם תיקבע בשיעור 20% לפחות. כפי שניתן לראות, בהתאם לשיטת השקלול, 10% ועוד 10% הם 19%, אלא אם כן מדובר באיברים זוגיים, ועל מנת לזכות באחוזי הנכות שיעניקו לכם את מלוא הזכויות (20% לפחות), רצוי לדעת כיצד לטעון ולדרוש אותם. היוועצות בעורך דין משרד הביטחון יכולה לייעל את ההליך ולשפר את סיכויי הצלחתו.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: