Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תפריט

אחוזי נכות ממשרד הביטחון

כל אדם ששירת בכוחות הביטחון, כמו שוטר, חייל או סוהר, ונגרמה לו נכות, רשאי להגיש תביעה לקצין התגמולים על מנת לזכות בהכרה בנכותו, ובהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו יזכה בפיצוי המגיע לו. הדרך לקביעת אחוזי הנכות עוברת תחילה בהוכחת הקשר הסיבתי שבין הפגימה הנתבעת ובין תנאי השירות, דבר שאינו פשוט כלל. רק אם יוכח הקשר, יועמד התובע לבדיקה בוועדה רפואית שתקבע את אחוזי נכותו, ורק לאחר מכן יזכה בפיצוי המגיע לו, כדי לקבל אחוזי נכות ממשרד הביטחון יש לעבור את תהליך שלעיתים יכול להיות מורכב ומסורבל , שווה לקרוא את המאמר עד סופו כדי שתבינו במה מדובר. 

 

מהם אחוזי הנכות המקבלים ממשרד הביטחון, וכיצד הם נקבעים?

אחוזי הנכות הם אינדיקציה מספרית שמצביעה על מידת הנכות עמה מתמודד הנפגע. הם נעים על הספקטרום שבין 1% ל- 100%. ישנן פגימות ספציפיות (מדובר ברשימה סגורה) המזכות בנכות בשיעור 100% פלוס שהיא דרגת הנכות הגבוהה ביותר הקיימת ואשר מזכה בזכויות וההטבות הרבות ביותר.

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון היא שקובעת את אחוזי הנכות של התובע והיא עושה זאת לפי רשימה של ליקויים רפואיים המופיעים בתקנות הנכים. חשוב להבין שתקנות אלה שונות מתקנות הביטוח הלאומי. ברשימת הליקויים מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי בהתאם למידת חומרתו. כך למשל: מי שסובל מהגבלה קלה בתנועות עמוה"ש המותני, ייקבעו לו 10% נכות לפי סעיף 37(2)ג'III. מי שסובל מהגבלה קלה בתנועת פרק הקרסול ייקבעו לו 5% נכות לפי סעיף 48(3)א'I. וכו'.

באופן כללי ניתן לומר שככל שמידת ההשפעה על התפקוד היומיומי היא גדולה יותר, כך ייקבעו אחוזי נכות גבוהים יותר. 

אחוזי הנכות השונים הם בעלי משמעות שונה בנוגע לפיצויים המגיעים לתובע:

1%-9% אחוזי נכות – אם הנכות נקבעה בשיעור זה, אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל, אך הם לא מקנים פיצויי כלשהוא.

10%-19% אחוזי נכות – אם הנכות נקבעה בשיעור זה, אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל ומענק כספי חד פעמי.

20% אחוזי נכות, ומעלה – אם הנכות נקבעה בשיעור זה, אחוזי נכות אלו מקנים לתובע הכרה בהיותו נכה צה"ל וקצבה חודשית. כמו כן, הם מקנים לתובע הקלות והטבות סוציאליות שונות וטיפולים רפואיים.

סכומי המענקים החד-פעמיים:

להלן טבלה המפרטת את גובה המענק החד פעמי שניתן למי שנקבעו להם בין 10% ל 19% נכות לצמיתות (סכומים אלו נכונים ל 1.1.2020 ומתעדכנים מדי שנה):

 

10  50,830.20 ש"ח
11  64,713.75 ש"ח
12  80,198.76 ש"ח
13  94,835.20 ש"ח
14  109,379.06 ש"ח
15  123,544.75 ש"ח
16  139,312.40 ש"ח
17  154,419.30 ש"ח
18  170,279.16 ש"ח
19  192,259.45 ש"ח

 

20% אחוזי נכות, ומעלה – כל אחוז נכות (מעל 20% כולל) שווה כ 49 ש"ח (נכון ל 1.1.2021). כך למשל 20% נכות מזכים בתגמול חודשי של כ 1,000 ש"ח. 30% נכות מזכים בתגמול חודשי של כ 1,500 ש"ח. 100% נכות מזכים בתגמול חודשי של כ 4,900 ש"ח.

חישוב אחוזי הנכות

חשוב להבין את שיטת חישוב אחוזי הנכות כשמדובר בשתי פגימות או יותר. אם מדובר בפגימה באיברים זוגיים, כמו ברכיים, עיניים, אוזניים וכו', אז מחברים את האחוזים, ולכן 20% בברך אחת ועוד 20% בברך שנייה יהיו שווים 40% נכות, אך במקרה בו לא מדובר באיברים זוגיים, אלא בשתי פגימות שונות, 20% ועוד 20% יהיו שווים 36% נכות כיוון שחיבור האחוזים נעשה בשיטת השקלול: ה 20% הראשונים הם מתוך 100% אך ה 20% הבאים הם מתוך 80% שנשארו (שהם 16%) והם מתווספים ל 20% הראשונים, וכן הלאה, אם נוסיף עוד 10% נכות, הם יהיו מתוך ה 64% שנשארו (לאחר שהפחתנו 36 מ 100) ולכן יהיו שווים רק 6.4%. לכן 20+20+10=42.4% שמעוגלים ל 43%. ואם אותם 20 ו 20 הם איברים זוגיים, אז יחד עם ה 10 הנוספים הם יהיו שווים 46% נכות.


ערעור על גובה אחוזי הנכות לוועדה הרפואית העליונה

במידה והתובע אינו שבע רצון מאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית המחוזית (מהדרג הראשון), הוא רשאי לערער על כך לוועדה הרפואית העליונה. הוועדה הרפואית העליונה רשאית להעלות את אחוזי הנכות, להשאירם על כנם, אך גם רשאית להפחית אותם. במידה והוועדה הרפואית העליונה תרצה להפחית את אחוזי הנכות שלכם, חובה עליה להזהיר אתכם מפני כך ולאפשר לכם להתגונן ולהגיש טיעון נוסף אם תרצו. האפשרות השנייה היא לאפשר לכם למחוק את הערעור ולהישאר עם אחוזי הנכות שנקבעו לכם בוועדה הרפואית המחוזית.

יש חשיבות להליך הערעור וצריך לדעת כיצד להיערך אליו, אם בכלל יש טעם לערער, שמא לא יצא התובע עם אחוזי נכות נמוכים יותר מאלו שנקבעו לו בוועדה מהדרג הראשון. במקרה בו הוועדה הרפואית העליונה לא הזהירה בפני האפשרות שתפחית את הנכות ולא איפשרה לנכה להתגונן או לבטל את ערעורו, ובכל זאת הפחיתה את הנכות, בית המשפט המחוזי, בפסק דין תקדימי של משרדנו, קבע כי החלטת הוועדה מבוטלת. התוצאה המעשית של זה היא שלמרות שכביכול יש לוועדה הרפואית העליונה סמכות להפחית את הנכות, היא לא יכולה לעשות בה שימוש, במידה והנכה מבטל את ערעורו.

חשוב לדעת כי מבקר המדינה קבע בביקורת שערך על התנהלות הוועדות הרפואיות, כי 50% מהערעורים לוועדה הרפואית העליונה מתקבלים. מדובר באחוזים לא מבוטלים, ולכן אל תוותרו על זכותכם לערער ועל האפשרות להגדיל את אחוזי הנכות שלכם, וכתוצאה מכך את הפיצוי והזכויות המגיעות לכם.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה לבית המשפט המחוזי

על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי, אך רק בנקודה משפטית. לא רפואית ולא עובדתית. הסיבה לכך היא שבית המשפט לא יכול להכניס את עצמו במקום רופאי הוועדה כיוון שאינו רופא. הוא יכול רק להעביר ביקורת שיפוטית על התנהלות הוועדה, על כך שהתעלמה מתיעוד אובייקטיבי או בדיקות שתומכות בטענותיו של הנכה או על כך שלא נימקה כראוי את החלטתה. במקרה בו הערעור בבית המשפט המחוזי מתקבל, לרוב התיק מוחזר לוועדה הרפואית כדי שתתמודד עם התיעוד והטענות הנוספות, כפי שבית המשפט מפרט בפסק דינו.

חשוב לדעת שבלא מעט מקרים בהם הערעור מתקבל על ידי בית המשפט המחוזי ומוחזר לוועדה הרפואית העליונה, הוועדה מסבירה את החלטתה אך לא משנה מעמדתה ולא מעלה את אחוזי הנכות. ישנם מקרים שהיא כן מעלה את אחוזי הנכות, וצריך לדעת כיצד לטעון משפטית ורפואית בפני הוועדה כדי לשכנע אותה בכך.

במקרה בו הוועדה לא משנה את דעתה (לאחר שהתיק הוחזר אליה מבית המשפט המחוזי), תעמוד לנכה שוב הזכות לערער על החלטתה לבית המשפט המחוזי.

האם ניתן לערער על קביעת הנכות באופן זמני?

ערעור לוועדה הרפואית העליונה וגם לבית המשפט המחוזי הוא לרוב בנושא שיעור הנכות, אך ניתן לערער גם כאשר הנכות נקבעת באופן זמני. כאשר הוועדה הרפואית קובעת את הנכות באופן זמני, במקום באופן קבוע/יציב/לצמיתות, ייתכן והדבר מצדיק ערעור והתערבות של ערכאת הערעור או של בית המשפט המחוזי. ישנם מקרים מסוימים בהם רצוי לפעול כך, ורצוי להתייעץ עם עורך דין מיומן בנושא זה לפני שמערערים, אם בכלל.

האם בית המשפט יכול לקבוע את הנכות בעצמו?

בית המשפט המחוזי לא קובע את אחוזי הנכות בעצמו, אך הדבר אפשרי, במקרים חריגים, בהם הוועדה הרפואית קבעה קביעות שלפיהן היה עליה לקבוע את הנכות בשיעור מסוים או לפי סעיף מסוים, והוועדה בחרה בסעיף אחר שמקנה אחוזי נכות נמוכים יותר, כמו שהיא מעדיפה לעשות לא פעם. במקרים אלה, יכול בית המשפט המחוזי להורות ליו"ר הוועדות הרפואיות לתקן את אחוזי הנכות של הנכה לפי מה שנראה לו. לא פשוט לשכנע את בית המשפט לפעול כך.

האם בית המשפט יכול למנות מומחה רפואי?

שימו לב כי בבית המשפט המחוזי לא ניתן למנות מומחה רפואי, כפי שקורה בהליכים אחרים, כיוון שההליך בפני הוועדה הרפואית מסור לשיקול דעתה של הוועדה הרפואית בלבד, ואם בית המשפט היה ממנה מומחה רפואי מטעמו שיקבע את הנכות, אז הוא למעשה היה מפקיע את הסמכות של הוועדה הרפואית להעריך את הנכות, ודבר זה מנוגד לחוק, שהסמיך אך ורק את הוועדות הרפואיות להעריך את נכותו של הנכה.

מה עושים במקרה בו הערעורים לא צלחו?

חשוב לדעת כי גם אם קבעו לכם אחוזי נכות שאינכם מרוצים מהם, וגם בערעור לוועדה הרפואית העליונה הם לא שונו, במידה וחלילה תחול החמרה במצבכם בעתיד, יש לכם הזכות לבקש בדיקה נוספת בוועדה הרפואית. בקשה כזו ניתן להגיש בכל 6 חודשים מאז הבדיקה בוועדה הרפואית האחרונה. אם הוועדה הנוספת תתרשם שאכן חלה החמרה במצבכם, אז היא תעלה את אחוזי הנכות בהתאם למצבכם העדכני, ובהתאם לאחוזי הנכות החדשים שייקבעו לכם, תזכו בפיצוי המתאים.

לסיכום

ההכרה כנכה צה"ל היא דבר קבוע. לעומת זאת, אחוזי הנכות הם דבר שיכול להשתנות, בדרך כלל לרעה, גם אם נקבעו לצמיתות. על מנת לזכות בתגמולים, טיפול רפואי ושאר זכויות והטבות, יש צורך שנכותכם תיקבע בשיעור 20% לפחות. כפי שניתן לראות, בהתאם לשיטת השקלול, 10% ועוד 10% הם 19%, אלא אם כן מדובר באיברים זוגיים, ועל מנת לזכות באחוזי הנכות שיעניקו לכם את מלוא הזכויות (20% לפחות), רצוי לדעת כיצד לטעון ולדרוש אותם, ורצוי גם לדעת אם יש טעם לערער וכיצד לנהל הליך של ערעור, הן בוועדה רפואית עליונה, וקל וחומר בבית המשפט המחוזי. היוועצות בעורך דין משרד הביטחון יכולה לייעל את ההליך ולשפר את סיכויי הצלחתו. צרו קשר עם משרדנו לפגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות.

כחלק מההכרה שלכם על ידי משרד הביטחון כבעלי נכות, על הוועדה גם לקבוע את שיעור אחוזי הנכות שמגיע לכם. לצורך קביעת השיעור ישנה שיטה מיוחדת לחישוב אשר תלויה באיבר או באיברים בהם באה לידי הביטוי בנכות וכמובן שגם בחומרתה.

לאדם אשר תבע את משרד הביטחון וקיבל תשובה שאינה מספקת אותו, שמורה הזכות לערער על ההחלטה. באם עוד לא שילבתם איש מקצוע עד עתה, אין ספק שערעור הוא שלב חשוב מאוד לשלב בו עורך דין שיסייע לכם לקבל את שמגיע לכם. לחצו כאן ליצור איתנו קשר.

באם הוועדה הרפואית הכירה בכם כנכי צה"ל לדוגמא, זאת לא עתיד להשתנות. אך אחוזי הנכות עשויים להשתנות בהתאם למצב הרפואי שלכם וליכולות שלכם לתפקד. באם זומנתם לבדיקה או אתם חוששים שיש רצון לבצע שינוי בשיעור שנקבע לכם, כדאי במהרה לקבל חוות דעת של עורך דין.

אחוזי הנכות הנקבעים לאדם אשר מוכר כנכה צה"ל, משפיעים על גובה הפיצויים והתגמולים שמגיעים לו עקב הנכות. כמובן שככל שהשיעור גבוה יותר, כך גם הסיוע הכלכלי שיינתן.

אחוזי נכות ממשרד הביטחון
אחוזי נכות ממשרד הביטחון
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>