Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

ייצוג בערעורים בבית המשפט

ייצוג בוועדות הערעורים שבבית משפט השלום בכל הארץ, בערעורים על החלטות קצין התגמולים וליווי ההליך המשפטי עד שלב קבלת פסק דין. ייצוג בבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ בערעורים על פסקי דין של וועדות הערעורים ובערעורים על החלטות של וועדות רפואיות עליונות. ייצוג בבית המשפט העליון בבקשות רשות ערעור על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים. ייצוג בבתי הדין לעבודה על החלטת הביטוח הלאומי.

ייצוג בערעורים בבית המשפט
ייצוג בערעורים בבית המשפט
עוד שירותים
ייצוג בוועדות רפואיות
ייצוג בוועדות רפואיות מחוזיות במשרד הביטחון, בין אם לאחר קבלת הכרה בתביעה, ובין אם לאחר הגשת בקשה לוועדה רפואית חוזרת עקב החמרה במצב של נכות קיימת או התפתחות של נכות מוסבת (לפי תקנה 9). ייצוג בוועדות רפואיות עליונות במשרד הביטחון. ייצוג בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, בין אם לאחר קבלת הכרה כפגיעה בעבודה, בין אם לאחר הגשת בקשה לוועדה רפואית חוזרת עקב החמרה במצב, ובין אם לאחר הגשת בקשה להכרה בנכות כללית. ייצוג בוועדות רפואיות לעררים בביטוח הלאומי. ייצוג בוועדות רפואיות בנוגע לבקשה לפטור ממס הכנסה.
ייצוג בתביעות

הגשת תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון בנושא חבלה או מחלה שאירעה בזמן השירות הצבאי או הביטחוני, וליווי של ההליך עד לשלב החלטת קצין התגמולים, כולל ייצוג בוועדה הרפואית. הגשת בקשה לדיון חוזר בתביעה שנדחתה. הגשת תביעה לביטוח הלאומי בנושא חבלה או מחלת מקצוע שאירעו בזמן ועקב תנאי העבודה, וליווי של ההליך עד לשלב החלטה סופית, כולל ייצוג בוועדה הרפואית. הגשת תביעה לנכות כללית לביטוח הלאומי וייצוג בוועדה הרפואית. הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה וייצוג בוועדה הרפואית בביטוח הלאומי.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>