Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

פסק דין מתאריך 08.03.2023

פסק דין מתאריך 08.03.2023

הערעור על הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הוחזר לוועדה על מנת שתדון שוב בתלונותיו של המערער הנוגעות לעצב האולנארי

פסק דין מתאריך 16.02.2023

פסק דין מתאריך 16.02.2023

הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע בפשרה כי מחלת הסוכרת החמירה בשיעור מחצית עקב השירות הצבאי

פסק דין מתאריך 03.01.2023

הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע בפשרה שמחלת האסטמה החמירה עקב השירות כש 55% נזקפו על חשבון השירות

פסק דין מתאריך 09.02.2022

פסק דין מתאריך 09.02.2022

התקבל הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה והתיק הושב לוועדה על מנת שתבחן שוב את הנתונים וטענות המערער בנוגע לנכותו הנפשית הקשה

פסק דין מתאריך 09.05.2022

פסק דין מתאריך 09.05.2022

הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע בפשרה שהנזק בירך ימין של הלוחם נגרם במלואו עקב השירות ולא רק הוחמר

פסק דין מתאריך 30.11.2022

פסק דין מתאריך 30.11.2022

ערעור על וועדה רפואית עליונה שהתקבל והתיק הושב לועדה בתחום האורולוגי והתחום הנוירולוגי להסברים והתייחסות לטענות והחומר הרפואי.

פסק דין מתאריך 29.12.2021

פסק דין מתאריך 29.12.2021

ערעור על וועדה רפואית עליונה שהתקבל, והתיק הוחזר לוועדה על מנת שתתייחס לחומר הרפואי וכל טענות המערער בנושא תסמונת הכאב CRPS

פסק דין מתאריך 03.11.2021

פסק דין מתאריך 03.11.2021

ערעור על החלטת וועדה רפואית עליונה התקבל, והתיק הוחזר לוועדה בהרכב אחר, לאור העובדה שהוועדה ננעלה בדעתה. הומלץ שישובץ מומחה כאב בוועדות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>