Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

החלטת קצין תגמולים מיום 26.12.2023

הגיע עם 10% נכות בגין חבלת ראש. הוגשה תביעה בגין פוס טראומה ונקבעו 20% נכות וסך הכל 28%. קיבל רבע מהקצבה כי לא עבר 35% נכות. בערעור לועדה הרפואית העליונה הועלו אחוזי הנכות ביגן פוסט טראומה ל 50% וסך הכל נקבעו 55%. קיבל את מלוא הקצבה ורטרואקטיבית וכן זכות לרכב ודיור.

החלטת קצין התגמולים מיום 1.11.2023

היה מוכר כנכה צה"ל עם 20% נכות עקב חבלה בברך בשירותו בשנת 2001. הוגשה לו בקשה לוועדה רפואית חוזרת וזו דחתה הבקשה ורק הוסיפה 1% נכות בגין צלקת ניתוחית. הוגש ערעור לוועדה הרפואית העליונה, וזו העלתה את אחוזי הנכות בגין הברך ל 25% וסך הכל נקבעו לו 26% נכות.

החלטת קצין התגמולים מיום 24.8.23

היה מוכר כנכה צה"ל עם 2% נכות עקב חבלה בברכיים בשירותו בשנת 1988. הוועדה הרפואית האחרונה בעניינו קבעה לו 1% נכות לכל ברך, עוד משנת 1995. הוגשה לו בקשה לוועדה רפואית חוזרת, וזו העלתה את אחוזי נכותו בגין כל ברך ל 5% וסך הכל נקבעו לו 10%. למרות העלייה הקטנה יחסית באחוזי הנכות, מדובר בהצלחה לאור העובדה שמאוד קשה לשכנע את הוועדות הרפואיות להעלות אחוזי נכות אחרי שנים, וברוב המקרים הן מייחסות את החמרת המצב לשינויים ניווניים תלויי גיל, ולא לפציעה המקורית. מאחר ופציעתו אירעה לפני שנת 1996, הוא יקבל קצבה חודשית, ולא מענק כספי חד פעמי, ובנוסף יקבל טיפול רפואי ושיקום וזכויות והטבות נוספות.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>