Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תפריט

החלטות

t3
פסק דין גדי בנימין בית המשפט העליון
(25)החלטת קצין תגמולים (13) (1) מתוקנת -1
החלטת קצין תגמולים מיום 26.12.2023
הגיע עם 10% נכות בגין חבלת ראש. הוגשה תביעה בגין פוס טראומה ונקבעו 20% נכות וסך הכל 28%. קיבל רבע מהקצבה כי לא עבר 35% נכות. בערעור לועדה הרפואית העליונה הועלו אחוזי הנכות ביגן פוסט טראומה ל 50% וסך הכל נקבעו 55%. קיבל את מלוא הקצבה ורטרואקטיבית וכן זכות לרכב ודיור.
החלטת קצין תגמולים מיום 24.12.23
החלטת קצין תגמולים מיום 24.12.23
הבקשה לוועדה רפואית חוזרת בגין פוסט טראומה התקבלה ונקבעו 50% נכות וסך הכל 53% נכות צמיתה.
החלטת קצין תגמולים מיום 21.12.23
החלטת קצין תגמולים מיום 21.12.23
הוועדה הרפואית העליונה קבעה 10% נכות בגין הפגיעה במיישרי כף הרגל וסך הכל 20% נכות צמיתה.
(17)החלטת קתג מיום 11123 ופרוטוקול הועדה מיום 28623-1
החלטת קצין התגמולים מיום 1.11.2023
היה מוכר כנכה צה"ל עם 20% נכות עקב חבלה בברך בשירותו בשנת 2001. הוגשה לו בקשה לוועדה רפואית חוזרת וזו דחתה הבקשה ורק הוסיפה 1% נכות בגין צלקת ניתוחית. הוגש ערעור לוועדה הרפואית העליונה, וזו העלתה את אחוזי הנכות בגין הברך ל 25% וסך הכל נקבעו לו 26% נכות.
החלטת קצין תגמולים מיום 01.11.23
החלטת קצין תגמולים מיום 01.11.23
הוגשה בקשה להחמרת מצב הברך ונקבעה נכות בשיעור 25% וסך הכל 41% נכות צמיתה
(25) החלטת קתג מיום 24823
החלטת קצין התגמולים מיום 24.8.23
היה מוכר כנכה צה"ל עם 2% נכות עקב חבלה בברכיים בשירותו בשנת 1988. הוועדה הרפואית האחרונה בעניינו קבעה לו 1% נכות לכל ברך, עוד משנת 1995. הוגשה לו בקשה לוועדה רפואית חוזרת, וזו העלתה את אחוזי נכותו בגין כל ברך ל 5% וסך הכל נקבעו לו 10%. למרות העלייה הקטנה יחסית באחוזי הנכות, מדובר בהצלחה לאור העובדה שמאוד קשה לשכנע את הוועדות הרפואיות להעלות אחוזי נכות אחרי שנים, וברוב המקרים הן מייחסות את החמרת המצב לשינויים ניווניים תלויי גיל, ולא לפציעה המקורית. מאחר ופציעתו אירעה לפני שנת 1996, הוא יקבל קצבה חודשית, ולא מענק כספי חד פעמי, ובנוסף יקבל טיפול רפואי ושיקום וזכויות והטבות נוספות.
החלטת קצין תגמולים מיום 17.08.23
החלטת קצין תגמולים מיום 17.08.23
התביעה התקבלה ונקבעו 12% נכות בגין החבלה לברך
החלטת קצין תגמולים מיום 15.08.23
החלטת קצין תגמולים מיום 15.08.23
לאחר שבערעור בוועדת הערעורים שונתה ההכרה בירך מהחמרה לגרימה, נקבעו 20% נכות צמיתה.
החלטת קצין תגמולים מיום 14.08.23
החלטת קצין תגמולים מיום 14.08.23
הוועדה הרפואית קבעה נכות צמיתה בשיעור 60% בגין פוסט טראומה.
החלטת קצין תגמולים מיום 07.08.23
החלטת קצין תגמולים מיום 07.08.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין הכתף בשיעור 20% וסך הכל נקבעו 21% נכות צמיתה.
(16)החלטת קתג מיום 7823 ופרוטווקל מיום 26723-1
החלטת קצין התגמולים מיום 7.8.2023
הוגשה תביעה בגין ברך שהוכרה. הוועדה הרפואית קבעה 22% נכות קבועה. תקבל קיצבה, טיפולים רפואיים ושיקום ועוד זכויות והטבות.
(26)החלטת קתג מיום 27723 ופרוטוקול הועדה מיום 26623-1
החלטת קצין התגמולים מיום 27.7.23
הוגשה תביעה בגין חבלה ליד, ופוסט טראומה. התביעה אושרה ושתי הנכויות הללו הוכרו. בגין פוסט טראומה נקבעו 30% נכות ובגין היד עוד 10%. סך הכל 37% נכות.
(32)החלטת קתג מיום 19723 ופרוטוקול מיום 6723-1
החלטת קצין התגמולים מיום 19.7.23
הגיעה מעורך דין אחר עם נכות פיזית בשיעור 20%. עורך הדין הגיש לה בקשה לוועדה רפואית לפי תקנה להכרה בנכות נפשית הנובעת מהנכות הפיזית. בהמלצתי, ביטלנו את ההליך הזה, שהיה שגוי, והגשנו תביעה לקצין התגמולים בגין פוסט טראומה. התביעה התקבלה. וועדה רפואית מחוזית קבעה 30% נכות. בערעור לוועדה הרפואית העליונה הועלו אחוזי הנכות ל 40% וסך הכל נקבעו 53% נכות צמיתה. קיבלה קיצבה ורכב רפואי.
החלטת קצין תגמולים מיום 16.07.23
החלטת קצין תגמולים מיום 16.07.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין פוסט טראומה בשיעור 30% לצמיתות.
החלטת קצין תגמולים מיום 14.06.23
החלטת קצין תגמולים מיום 14.06.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בברך בשיעור 13% לצמיתות.
החלטת קצין תגמולים מיום 17.05.23
החלטת קצין תגמולים מיום 17.05.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין פוסט טראומה בשיעור 20% וסך הכל נקבעו 24% נכות צמיתה.
החלטת קצין תגמולים מיום 23.04.23
החלטת קצין תגמולים מיום 23.04.23
נקבעה נכות זמנית בשיעור 15% בגין כל כתף וסך הכל 30% נכות
החלטת קצין תגמולים מיום 02.04.23
החלטת קצין תגמולים מיום 02.04.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין פוסט טראומה בשיעור 30% וסך הכל נקבעו 46% נכות צמיתה.
(83)החלטת קצין תגמולים ופרוטוקול הועדה העליונה לאחר פסד -1
החלטת קצין התגמולים מיום 30.3.2023
הגיע עם 25% נכות בשנת 2006. לאחר מאבקים משפטיים רבים וממושכים, שכללו ערעורים בבית המשפט ובוועדות הרפואיות העליונות, כולל בבית המשפט המחוזי – הועלו אחוזי הנכות ל 59%. קיבל קצבה ורכב רפואי.
החלטת קצין תגמולים מיום 08.02.23
החלטת קצין תגמולים מיום 08.02.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין פוסט טראומה בשיעור 20% וסך הכל נקבעו 21% נכות צמיתה.
החלטת קצין תגמולים מיום 02.01.23
החלטת קצין תגמולים מיום 02.01.23
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין פוסט טראומה בשיעור 20% וסך הכל נקבעו 47% נכות צמיתה.
החלטת קצין תגמולים מיום 28.11.22
החלטת קצין תגמולים מיום 28.11.22
הכרה בתביעה בגין פוסט טראומה שפרצה לאחר שנים רבות
החלטת קצין תגמולים מיום 19.06.22
החלטת קצין תגמולים מיום 19.06.22
הוועדה הרפואית קבעה את הנכות בגין פוסט טראומה בשיעור 50% וסך הכל נקבעו 66% נכות צמיתה.
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>