Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 95 ביקורות
js_loader
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 95 ביקורות
js_loader

ייצוג בתביעות

הגשת תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון בנושא חבלה או מחלה שאירעה בזמן השירות הצבאי או הביטחוני, וליווי של ההליך עד לשלב החלטת קצין התגמולים, כולל ייצוג בוועדה הרפואית. הגשת בקשה לדיון חוזר בתביעה שנדחתה. הגשת תביעה לביטוח הלאומי בנושא חבלה או מחלת מקצוע שאירעו בזמן ועקב תנאי העבודה, וליווי של ההליך עד לשלב החלטה סופית, כולל ייצוג בוועדה הרפואית. הגשת תביעה לנכות כללית לביטוח הלאומי וייצוג בוועדה הרפואית. הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה וייצוג בוועדה הרפואית בביטוח הלאומי.

ייצוג בתביעות
ייצוג בתביעות
לוגו גדול
מאיר גרינברג ושות׳. משרד עורכי דין
Meir Grinberg and & co. Law office

מאיר גרינברג ושות' הנו משרד עורכי-דין משפחתי אשר נוסד בשנת 1950 ע"י עו"ד מאיר גרינברג ז"ל. המשרד מנוהל כיום ע"י עו"ד נפתלי גרינברג. המשרד עוסק מאז היווסדו בתחום הייצוג של נכי צה"ל, הן בתביעות נגד משרד הביטחון (לקצין התגמולים באגף השיקום), הן בערעורים לועדות הערעורים בכל רחבי הארץ, והן בערעורים על ועדות רפואיות של משרד הביטחון בכל רחבי הארץ.

פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות!
עוד שירותים
ייצוג בערעורים בבית המשפט

ייצוג בוועדות הערעורים שבבית משפט השלום בכל הארץ, בערעורים על החלטות קצין התגמולים וליווי ההליך המשפטי עד שלב קבלת פסק דין. ייצוג בבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ בערעורים על פסקי דין של וועדות הערעורים ובערעורים על החלטות של וועדות רפואיות עליונות. ייצוג בבית המשפט העליון בבקשות רשות ערעור על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים. ייצוג בבתי הדין לעבודה על החלטת הביטוח הלאומי.

ייצוג בוועדות רפואיות
ייצוג בוועדות רפואיות מחוזיות במשרד הביטחון, בין אם לאחר קבלת הכרה בתביעה, ובין אם לאחר הגשת בקשה לוועדה רפואית חוזרת עקב החמרה במצב של נכות קיימת או התפתחות של נכות מוסבת (לפי תקנה 9). ייצוג בוועדות רפואיות עליונות במשרד הביטחון. ייצוג בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, בין אם לאחר קבלת הכרה כפגיעה בעבודה, בין אם לאחר הגשת בקשה לוועדה רפואית חוזרת עקב החמרה במצב, ובין אם לאחר הגשת בקשה להכרה בנכות כללית. ייצוג בוועדות רפואיות לעררים בביטוח הלאומי. ייצוג בוועדות רפואיות בנוגע לבקשה לפטור ממס הכנסה.
ייצוג בתביעות
קבעו פגישה