Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 117 ביקורות
js_loader
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 117 ביקורות
js_loader

ייצוג בתביעות

הגשת תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון בנושא חבלה או מחלה שאירעה בזמן השירות הצבאי או הביטחוני, וליווי של ההליך עד לשלב החלטת קצין התגמולים, כולל ייצוג בוועדה הרפואית. הגשת בקשה לדיון חוזר בתביעה שנדחתה. הגשת תביעה לביטוח הלאומי בנושא חבלה או מחלת מקצוע שאירעו בזמן ועקב תנאי העבודה, וליווי של ההליך עד לשלב החלטה סופית, כולל ייצוג בוועדה הרפואית. הגשת תביעה לנכות כללית לביטוח הלאומי וייצוג בוועדה הרפואית. הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה וייצוג בוועדה הרפואית בביטוח הלאומי.

 

תהליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון

1

שיחת טלפון לבירור תמונת המצב והיתכנות לתביעה. הבנה אם מדובר בתביעה בגין חבלה או מחלה, ומה הגורמים בשירות שעשויים היו לגרום לנזק או להחמיר אותו.

2

פגישת ייעוץ אישית להתרשמות ראשונית (ללא עלות וללא התחייבות). פתיחת תיק במידה ויש נכונות.

3

איסוף חומר רפואי מהגופים השונים (צה"ל, קופ"ח וכו') וקבלת סיפור המקרה מהלקוח.

4

מעבר על החומר והשוואת סיפור המקרה מול התיעוד, כולל התייעצות עם מומחה רפואי, במידת הצורך, על מנת לגבש מסקנה לגבי סיכויי התביעה.

5

הגשת התביעה (במידה ויש סיכוי) וליוויה, כולל תכתובת מכתבים עם קצין התגמולים, הכנת תצהירים לתובע ועדים מטעמו.

6

לאחר שקצין התגמולים אוסף את החומר הדרוש לו לבירור התביעה, הוא מפנה את התובע לבדיקה אצל מומחה רפואי יועץ מטעמו. הלקוח מקבל הדרכה מעורך הדין לפני כן על מנת להיערך לבדיקה זו.

7

קבלת החלטת קצין התגמולים בתביעה. אם היא חיובית, התיק מופנה לוועדה רפואית ואז התובע מיוצג ע"י עורך הדין בוועדה הרפואית. בהתאם לשיעור הנכות שנקבע בוועדה הרפואית, יקבל התובע את הפיצוי המגיע לו (ראה טבלת הפיצויים). אם ההחלטה בתביעה היא שלילית או שההכרה בנזק היא חלקית בלבד – יש אפשרות להגיש ערעור עליה לוועדת הערעורים בבית משפט השלום, ואז יש להיערך לניהול הערעור הזה (ראה בהמשך יהיה מסע לקוח להליך הגשת ערעורים).

ייצוג בתביעות
ייצוג בתביעות
עוד שירותים
ייצוג בערעורים בבית המשפט

ייצוג בוועדות הערעורים שבבית משפט השלום בכל הארץ, בערעורים על החלטות קצין התגמולים וליווי ההליך המשפטי עד שלב קבלת פסק דין. ייצוג בבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ בערעורים על פסקי דין של וועדות הערעורים ובערעורים על החלטות של וועדות רפואיות עליונות. ייצוג בבית המשפט העליון בבקשות רשות ערעור על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים. ייצוג בבתי הדין לעבודה על החלטת הביטוח הלאומי.

ייצוג בוועדות רפואיות
ייצוג בוועדות רפואיות מחוזיות במשרד הביטחון, בין אם לאחר קבלת הכרה בתביעה, ובין אם לאחר הגשת בקשה לוועדה רפואית חוזרת עקב החמרה במצב של נכות קיימת או התפתחות של נכות מוסבת (לפי תקנה 9). ייצוג בוועדות רפואיות עליונות במשרד הביטחון. ייצוג בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, בין אם לאחר קבלת הכרה כפגיעה בעבודה, בין אם לאחר הגשת בקשה לוועדה רפואית חוזרת עקב החמרה במצב, ובין אם לאחר הגשת בקשה להכרה בנכות כללית. ייצוג בוועדות רפואיות לעררים בביטוח הלאומי. ייצוג בוועדות רפואיות בנוגע לבקשה לפטור ממס הכנסה.