Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תפריט

פסקי דין

פסק דין מתאריך 18.11.20
פסק דין מתאריך 18.11.20
פסק דין מתאריך 27.11.2023
פסק דין מתאריך 27.11.2023
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע שמחלת הסוכרת נגרמה במלואה בזמן ועקב השירות
פסק דין מתאריך 08.03.2023
פסק דין מתאריך 08.03.2023
הערעור על הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הוחזר לוועדה על מנת שתדון שוב בתלונותיו של המערער הנוגעות לעצב האולנארי
פסק דין מתאריך 16.02.2023
פסק דין מתאריך 16.02.2023
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע בפשרה כי מחלת הסוכרת החמירה בשיעור מחצית עקב השירות הצבאי
פסק דין מתאריך 03.01.2023
פסק דין מתאריך 03.01.2023
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע בפשרה שמחלת האסטמה החמירה עקב השירות כש 55% נזקפו על חשבון השירות
פסק דין מתאריך 09.02.2022
פסק דין מתאריך 09.02.2022
התקבל הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה והתיק הושב לוועדה על מנת שתבחן שוב את הנתונים וטענות המערער בנוגע לנכותו הנפשית הקשה
פסק דין מתאריך 09.05.2022
פסק דין מתאריך 09.05.2022
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע בפשרה שהנזק בירך ימין של הלוחם נגרם במלואו עקב השירות ולא רק הוחמר
פסק דין מתאריך 30.11.2022
פסק דין מתאריך 30.11.2022
ערעור על וועדה רפואית עליונה שהתקבל והתיק הושב לועדה בתחום האורולוגי והתחום הנוירולוגי להסברים והתייחסות לטענות והחומר הרפואי.
פסק דין מתאריך 29.12.2021
פסק דין מתאריך 29.12.2021
ערעור על וועדה רפואית עליונה שהתקבל, והתיק הוחזר לוועדה על מנת שתתייחס לחומר הרפואי וכל טענות המערער בנושא תסמונת הכאב CRPS
פסק דין מתאריך 03.11.2021
פסק דין מתאריך 03.11.2021
ערעור על החלטת וועדה רפואית עליונה התקבל, והתיק הוחזר לוועדה בהרכב אחר, לאור העובדה שהוועדה ננעלה בדעתה. הומלץ שישובץ מומחה כאב בוועדות
פסק דין מתאריך 27.01.2021
פסק דין מתאריך 27.01.2021
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל בחלקו והתיק הושב לועדה הרפואית לבחינה מחדש של הנכות בגב והקשר בינה ובין הנכות המוכרת בברכיים
פסק דין מתאריך 10.01.2021
פסק דין מתאריך 10.01.2021
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע בפשרה שיש קשר סיבתי בין הנכות בצוואר ובין החבלה בשירות
פסק דין מתאריך 09.10.2021
פסק דין מתאריך 09.10.2021
הערעור בוועדת הערעורים התקבל, ובפשרה הוכר קשר של החמרה בשיעור מחצית על חשבון השירות בנוגע למחלתה הנפשית של המערערת
פסק דין מתאריך 16.12.2020
פסק דין מתאריך 16.12.2020
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הושב לועדה על מנת שתדון בכאבי הגב התחתון של המערער ותתייחס לטענותיו והתיעוד שבתיק
פסק דין מתאריך 04.11.2020
פסק דין מתאריך 04.11.2020
ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הושב לוועדה על מנת שתשקול את סעיף הליקוי המתאים למצב לאחר ניתוח מניסקוס בברך
פסק דין מתאריך 25.10.2020
פסק דין מתאריך 25.10.2020
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע קשר של החמרה בשיעור 2/3 על חשבון השירות בגין הנזק בברך
פסק דין מתאריך 09.09.2020
פסק דין מתאריך 09.09.2020
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה בנושא תסמונת הכאב התקבל והתיק הושב לועדה לבחינה מחודשת של טענות המערער
פסק דין מתאריך 07.09.2020
פסק דין מתאריך 07.09.2020
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע שדלקת הפרקים הראומטואידית הוחמרה בשיעור 70% עקב השירות
פסק דין מתאריך 03.06.2020
פסק דין מתאריך 03.06.2020
הערעור בוועדת הערעורים התקבל בפשרה ונקבע שכאבי הגב התחתון נגרמו עקב השירות הצבאי
פסק דין מתאריך 20.05.2020
פסק דין מתאריך 20.05.2020
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הוחזר לוועדה רפואית בהרכב אחר, לאור התנהלותה של הוועדה, על מנת שתדון מחדש בנכות בגב
פסק דין מתאריך 29.03.2020
פסק דין מתאריך 29.03.2020
הערעור בוועדת הערעורים התקבל במלואו וניתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שקבע שההפרעה הפוסט טראומטית נגרמה במלואה עקב השירות הצבאי
פסק דין מתאריך 11.11.2019
פסק דין מתאריך 11.11.2019
הערעור לבית המשפט המחוזי התקבל ונקבע בפשרה קשר של החמרה בשיעור שליש על חשבון השירות בנוגע לברכו של המערער
פסק דין מתאריך 23.09.2019
פסק דין מתאריך 23.09.2019
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע כי יש לאחד את נכויותיו של המערער מפגיעת האיבה ואת אלו ממשרד הביטחון, למרות שהן בשיעור נמוך מ 20% כל אחת. מדובר בפסק דין תקדימי
פסק דין מתאריך 22.09.2019
פסק דין מתאריך 22.09.2019
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע קשר של החמרה בשיעור 2/3 על חשבון השירות בגין פוסט טראומה
פסק דין מתאריך 18.09.2019
פסק דין מתאריך 18.09.2019
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הושב לועדה לדיון בשלושה נושאים: קרסול, ירידה בתחושה והצלקות.
פסק דין מתאריך 01.07.2019
פסק דין מתאריך 01.07.2019
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע בפשרה שההפרעה הפוסט טראומטית וההפרעה הדו-קוטבית נגרמו בזמן ועקב השירות
פסק דין מתאריך 14.01.2019
פסק דין מתאריך 14.01.2019
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע בפשרה קשר של גרימה בין הפרעת החרדה ובין השירות.
פסק דין מתאריך 25.11.2018
פסק דין מתאריך 25.11.2018
הערעור התקבל בחלקו ונקבע קשר של החמרה בשיעור מחצית על חשבון השירות בגין המחלה הנפשית
פסק דין מתאריך 22.07.2018
פסק דין מתאריך 22.07.2018
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע קשר של החמרה בשיעור שליש על חשבון השירות בגין פוסט טראומה
פסק דין מתאריך 15.07.2018
פסק דין מתאריך 15.07.2018
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע שהנזק בצווארו של המערער החמיר בשיעור 40% על חשבון השירות.
פסק דין מתאריך 02.05.2018
פסק דין מתאריך 02.05.2018
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע בפשרה שמחלת הסכיזופרניה הוחמרה עקב השירות בשיעור מחצית על חשבון השירות
פסק דין מתאריך 24.01.2018
פסק דין מתאריך 24.01.2018
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הושב לועדה לדיון בטענה הנוגעת לצלקת ולנכות הנוירולוגית
פסק דין מתאריך 27.11.2017
פסק דין מתאריך 27.11.2017
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע שיש קשר סיבתי בין נכותו המוכרת של המנוח ובין מותו, ולכן האלמנה תוכר כשכולה
פסק דין מתאריך 08.04.2017
פסק דין מתאריך 08.04.2017
פסק דין מתאריך 06.02.2017
פסק דין מתאריך 06.02.2017
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע כי המערער סובל מתסמונת כאב CRPS וכי זו נגרמה במלואה עקב השירות
פסק דין מתאריך 21.12.2016
פסק דין מתאריך 21.12.2016
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והתיק הושב לועדה על מנת שתבחן שוב את טענות המערער הנוגעות לפגיעה בירך בשים לב למסמכים הרפואיים שבתיק
פסק דין מתאריך 23.11.2016
פסק דין מתאריך 23.11.2016
לאחר שהתביעה בגין מחלה נפשית נדחתה וכך גם הערעור לוועדת הערעורים, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והכיר בקשר מלא לשירות
פסק דין מתאריך 01.06.2016
פסק דין מתאריך 01.06.2016
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע שמחלת הסוכרת ומחלת הגרייבס נגרמו בזמן ועקב השירות
פסק דין מתאריך 22.03.2016
פסק דין מתאריך 22.03.2016
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע כי החזה אוויר נגרם למערער עקב השירות. כמו כן נקבע כי חוות הדעת שהוגשה מהווה ראיה חדשה
פסק דין מתאריך 24.06.2015
פסק דין מתאריך 24.06.2015
הערעור לוועדת הערעורים התקבל בחלקו ונקבע קשר של החמרה בשיעור 30% בין מחלת הטרשת הנפוצה ובין הסטרס שחוותה בשירותה
פסק דין מתאריך 24.03.2015
פסק דין מתאריך 24.03.2015
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע שמחלת הפסוריאזיס נגרמה במלואה עקב הסטרס שחווה בשירותו
פסק דין מתאריך 19.11.2014
פסק דין מתאריך 19.11.2014
הערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה התקבל והפעם התיק לא הוחזר לועדה לקביעת הנכות אלא השופטת הורתה ליושב ראש הוועדות הרפואיות לקבוע את הנכות בגין הפגיעה בעצב המדיאני
פסק דין מתאריך 14.10.2012
פסק דין מתאריך 14.10.2012
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע כי ההפרעה בגב התחתון נגרמה במלואה עקב השירות
פסק דין מתאריך 28.02.2005
פסק דין מתאריך 28.02.2005
וועדת הערעורים קיבלה את הערעור וקבעה שתסמונת התשישות הכרונית נגרמה עקב השירות
פסק דין מתאריך 09.03.2004
פסק דין מתאריך 09.03.2004
הערעור לוועדת הערעורים התקבל ונקבע כי מחלת השרירים מסוג דיסטרופיה מוסקולרית נגרמה בזמן ועקב השירות.
פסק דין - ענ 00013899
פסק דין – ענ 138/99
תסמונת תשישות כרונית שנגרמה עקב מחלת חום בה נדבקה עקב שירותה
פסק דין - ענ 00023795
פסק דין – ענ 237/95
מחלת שרירים דיסטרופיה מוסקולרית שנגרמה עקב תנאי שירות שכללו מאמצים פיזיים מוגברים
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>