Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

זכאות לרכב רפואי נכי צה"ל

לנכי צה"ל מגיעות זכויות שונות שהיקפן נקבע על פי שיעור הנכות שנקבע להם והצרכים הרפואיים שלהם הנובעים מאופי נכותם. אחד הזכויות הנ"ל היא הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל, שנועדה לתמוך בשיקום של נפגעי צה"ל וכוחות הביטחון והשבתם לשגרת חיים תקינה.

 

מה כוללת הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל?

הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל כוללת חבילה של זכויות והטבות וביניהן:

 • פטור ממיסים ברכישת רכב
 • הלוואה או מענק לקניית רכב רפואי
 • סבסוד של עזרים לרכב, המאפשרים נהיגה מותאמת לבעלי נכות
 • מימון חלקי של פוליסת ביטוח מקיף וביטוח חובה
 • החזר לאגרת הטסט
 • מענק על הירידה בשווי הרכב

 

הזכאות להטבות הללו נועדה כאמור לסייע ולהקל על שגרת החיים היומיומית של נכי צה"ל ולאפשר את התניידותם הנוחה ממקום למקום החיונית כל כך לשיקומם היעיל.

 

כיצד ניתן לממש את הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל?

מימוש הזכות לקבלת רכב רפואי ממשרד הביטחון מותנה בראש ובראשונה בכך שתינתן לנכה הכרה כנכה צה"ל. הדבר כרוך בהגשת תביעה להכרה בנכות לאגף השיקום של משרד הביטחון ועמידה בפני ועדה רפואית מטעמו שתקבע לתובע דרגת נכות. לאחר מכן, נפגע שהוכר כנכה צה"ל ונקבעו לו אחוזי נכות, ידרש להגיש בקשה לרכב רפואי לצד אישור לכך שהוא כשיר לנהוג, מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מהם תנאי הזכאות לרכב רפואי ראשון לנכי צה"ל?

סיוע ברכישת רכב רפואי לנכה צה"ל מתאפשרת לבעלי 50 אחוזי נכות ויותר, 30 אחוזי פגיעת רגל ופגיעות נוספות. לאחר הגשת הבקשה למימוש הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל, המבקש מקבל תשובה על החלטת אגף השיקום עם פירוט של נפח המנוע של הרכב הרפואי שאושר לו על פי אופי הפגיעה שממנה הוא סובל ודרגת הנכות שנקבעה לו, לצד הקריטריונים לקבלת המימון.

 

האם כל בקשה לרכב רפואי ממשרד הביטחון מאושרת?

למרבה הצער, לא. בחלק מהמקרים בקשות של נכי צה"ל לרכב רפואי אינן מאושרות, כאשר גם הסיבות לדחייתה של הבקשה לקבלת רכב רפואי ממשרד הביטחון, מופיעות בתשובתו של אגף השיקום.


 

מה ניתן לעשות כאשר הבקשה לקבלת רכב רפואי לנכה צה"ל אינה מאושרת?

נכה צה"ל שתביעתו לקבלת רכב רפואי נדחתה בידי אגף השיקום של משרד הביטחון, רשאי להגיש ערעור על כך לוועדת העררים לרכבים רפואיים.

 

באילו מקרים תתאפשר זכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל במימון מלא?

נכה צה"ל שנקבעו לו יותר מ- 100% נכות ומוגדר בתור בעל נכות מיוחדת (למשל, במקרה של קטיעת שתי הגפיים, שיתוק של פלג גוף תחתון – "פרפלגיה", שיתוק של 3 גפיים – "טריפלגיה" או נכות בארבע גפיים – "קוודריפלגיה"), יהיה זכאי לקבלת רכב רפואי לנכי צה"ל במימון מלא מהמדינה.

 

אילו טפסים יש למלא לשם מימוש הזכאות לרכב רפואי ראשון ממשרד הביטחון?

נכה צה"ל שזכאותו אושרה ידרש למילוי הטפסים להלן:

 • טופס בקשה למימוש הזכאות לרכב רפואי לנכה צה"ל.
 • טופס ויתור על סודיות רפואית מול המכון לבטיחות בדרכים.
 • טופס הצהרה על אי קבלת סיוע קודם ברכישת רכב לנכי צה"ל.

את הטפסים יש להגיש לעובד הרווחה במחוז שבו הזכאי רשום.

 

מימוש הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל מול המכון לבטיחות בדרכים

בהמשך להגשת הבקשה לרכב רפואי ראשון, פרטיו של בעל הזכאות מועברים אל המכון לבטיחות בדרכים, שמזמן את המבקש לבדיקת כשירות לנהיגה. ככל שנדרש בשלב זה תיעוד רפואי מעודכן – הנושא יטופל מול המחלקה המחוזית לשירותים רפואיים לפני שהמבקש יופנה לבדיקה במכון לבטיחות בדרכים. תשובת המכון תישלח למבקש ישירות. ככל שבעל הזכאות לרכב רפואי ימצא כשיר לנהוג, יהיה עליו לשלוח את תשובת המכון לבטיחות בדרכים, לעובד הרווחה המטפל בו, יחד עם רישיון נהיגה תקף.

מה ניתן לעשות אם בעל הזכאות לרכב נכה אינו כשיר לנהוג?

היה ובעל הזכאות אובחן כמי שאינו כשיר לנהוג, המבקש רשאי יהיה ליצור קשר עם עובד השיקום המחוזי ולבקש נהג מלווה (רצוי שמדובר יהיה בקרוב משפחה). בקשה זו תועבר לבחינה מול מנהל המחוז.

 

איך מתבצעת הזמנת הרכב הרפואי לנכה צה"ל?

הזמנת הרכב הרפואי לנכה צה"ל מתבצעת על ידי מילוי וחתימה על הטפסים להלן:

 • אישור ממשרד הביטחון בדבר היקף הסיוע לקניית רכב רפואי לנכה צה"ל.
 • אישור לשיעבוד של רכב "בעל שם רשום".
 • התחייבות של היבואן לשעבוד של הרכב לטובתו של משרד הביטחון.
 • אישור לשעבוד של רכב "הגוף המשעבד".

לאחר שהרכב יוזמן, על הזכאי להעביר את מסמכי הזמנת הרכב עם כלל הטפסים הנ"ל כשהם מלאים וחתומים לטיפול עובד הרווחה המחוזי.

 

איך מחושב היקף הסיוע שניתן ברכישת רכב רפואי לנכה צה"ל?

הסיוע לרכישת רכב ראשון לנכה צה"ל, ניתן במסגרת מענק של עד 80 אחוזים ו- 20 אחוזים נוספים במסגרת הלוואה, על פי הרכב היציג בזכאות.

למותר לציין כי חישוב היקף הסיוע ממשרד הביטחון, מבוצע בהתאם למחירו של הרכב הבסיסי בלי תוספות או שדרוגים. ברכישת רכב בעלות החורגת מגובה הסיוע שמספק משרד הביטחון, ההפרש ישולם בידי הזכאי. ברכישת רכב בעלות נמוכה מעלות הרכב היציג, גובה הסיוע יחושב מחדש ויופחת בהתאם לעלות הרכב בפועל.

עם קבלתו של הרכב הנרכש, על הזכאי להעביר לידי עובד הרווחה המחוזי את חשבונית המס של הרכישה ואת רישיון הרכב, לשם ביצוע התחשבנות סופית ומתן הטבות נלוות על פי הזכאות.

 

בשורה התחתונה

בכל הנוגע למימוש הזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל, חשוב וכדאי מאוד להסתייע בעו"ד תביעות משרד הביטחון המתמחה במימוש זכויות לנכי צה"ל ובכללן הזכות לקבלת סיוע ברכישת רכב רפואי. עורך דין מנוסה יוכל לסייע לכם בהגשת הבקשה לקבלת הסיוע ולאורך כל התהליך עד למימוש מלא של זכויותיכם.

שאלות ותשובות בנושא זכאות לרכב רפואי עבור לנכי צה"ל

אף שהזכאות לרכב רפואי ממשרד הביטחון לנכי צה"ל תקפה לעיתים גם לבעלי נכות זמנית, היא רלוונטית רק למי שנכותם נמשכת 12 חודשים ויותר, למעט במקרים יוצאי דופן כפי  שהחוק קובע.

נכי צה"ל רשאים להחליף את הרכב הרפואי שברשותם מדי 3.5 שנים ועד 60 ימים למועד בו תמה תקופת הזכאות שהוגדרה להם, בכפוף לקבלת אישור מאחראי רכב רפואי של אגף השיקום במשרד הביטחון, או בהתאם לפסיקתה של ועדת העררים בדבר קביעת אחראי הרכב באגף השיקום.

לאחר תום תקופת הזכאות להחזקת רכב רפואי לנכה צה"ל, רשאי הנכה להמשיך להחזיק ברכב הרפואי תחת בעלותו, ובחלוף 5 שנים ממועד רכישתו – למכור אותו ללא צורך בתשלום מיסים.

אישור הסיוע לרכישת הרכב והעברת המענק אל יבואן הרכבים, נמשכים סביב 28 ימי עבודה ממועד קבלת כלל המסמכים הרלוונטיים.

זכאות לרכב רפואי נכי צה"ל
זכאות לרכב רפואי נכי צה"ל
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>